Siirry sisältöön

Tapahtumat ja kongressit

Gerontologian ja geriatrian kansainvälisen yhdistyksen eurooppalainen kongressi (IAGG-ER 8th Congress, Dublin 2015)

Posteri: Structured Group Discussions Help Finding Meaning in Life and One’s Own Mental Resources

Esite: The Bridge of Mental Well-Being

8th International Conference on Cultural Gerontology 2014

Vanhuuden Mieli -hanke oli mukana kulttuurigerontologian kansainvälisessä konferenssissa 10.-12.4.2014 Galwayssa, Irlannissa. Tutkija Suvi Fried piti suullisen esityksen Vanhuuden Mieli -hankkeen haastatteluaineistosta ja kuvaili alustavia tuloksia projektissa kehitetystä Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmämallista esityksessään ”Exploration of Existential Meaning in Qualitative Interviews and Discussion Groups with Old People”.

Esitys PDF-muodossa

22nd Nordic Congress of Gerontology

Göteborgissa järjestetyssä Pohjoismaisessa gerontologian kongressissa 25.-28.5.2014 Vanhuuden Mieli -projekti näkyi kahden esityksen muodossa eli koko hankekokonaisuutta kuvaavana suullisena posteriesityksenä ja posterina Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmämallista.

Hankekokonaisuus

Mielen hyvinvoinnin silta

Vanhustyön vastuunkantajat

Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö Tehy järjesti Helsingissä 15.-16.5.2014 Vanhustyön vastuunkantajat -kongressin, johon osallistui 600 henkilöä. Vanhuuden Mieli – hanke oli mukana kongressissa kahdella esityksellä. Tutkija Suvi Fried käsitteli suullisessa esityksessään asuinympäristön ja osallisuuden teemoja sekä suunnittelija Minna Laineen posteriesitys kuvasi Mahdollisuuksien Matka -koulutusta.

Asuinympäristö ja osallisuus

Gerontologian päivät 2013
VIII Gerontologian päivät järjestettiin Helsingissä 5.-7.6.2013. Kahdeksatta kertaa järjestetyn kongressin yleisteemana oli ”Hyvän elämän edellytykset”. Kongressin monitieteinen ohjelma avasi näkymiä sekä uusimpaan suomalaiseen gerontologian ja geriatrian tutkimukseen että käytännön kehittämistyöhön.

Vanhuuden Mieli -projekti osallistui kongressiin posterilla sekä suullisella esityksellä Ikäihmisten mielen hyvinvointi ja elämän tarkoituksellisuus.