Siirry sisältöön

Reitit

Hyvin suunnitellut ja toteutetut ulkoilureitit houkuttelevat ikäihmisiä ulkoilemaan ja asioimaan. Reittien on oltava helppokulkuisia kaikille käyttäjille liikuntarajoitteista ja apuvälineistä huolimatta.

Pituus ja leveys

 • Tarjolla tulee olla eripituisia reittejä, jotta käyttäjä voi valita mieleisensä omien voimavarojensa ja taitojensa mukaan.
 • Kulkukäytävien tulee olla riittävän leveitä, jotta kohtaaminen ja ohittaminen sujuvat jouhevasti ja turvallisesti myös apuvälineiden kanssa.
 • Kalusteet on hyvä sijoittaa kulkuväylän varrella oleviin levennyksiin, jolloin ne eivät aiheuta esteitä näkövammaisille eivätkä kavenna reittejä.
 • Yksikaistaisen kulkuväylän leveys > 900 mm
 • Kaksikaistaisen kulkuväylän leveys > 1800 mm

Pinnanmuodot

 • Kulkureittien suunnittelussa on hyvä tutkia, voidaanko isoja maaston tasoeroja tehdä loivemmiksi.
 • Reitin pituuskaltevuus tulee suhteuttaa aina reitin pituuteen. Tämä vaikuttaa reitin rasittavuuteen.
 • Reittien sivuttaiskaltevuus on pyrittävä aina minimoimaan, koska se vaikeuttaa sekä pyörätuolin että rollaattorin käyttäjien liikkumista.
 • Reitin varsilla tasaisilla alueilla ja riittävän lähellä toisiaan olevat levähdyspaikat lisäävät reitin soveltuvuutta erilaisille käyttäjille.
 • Sivuttaiskaltevuus < 2 %
 • Kulkusuunnan kaltevuus < 5 %

Pintamateriaalit

 • Kulkuväylien pintojen tulee olla tasaisia ja riittävän kovia, jolloin niillä liikkuminen on mahdollista myös apuvälineiden kanssa. Hyviä materiaaleja ovat mm. asvaltti, öljysora ja kivituhka.
 • Irtonainen tai epätasainen pinta, kuten sora, irtohiekka, nupukivi tai nurmi, voi vaikeuttaa liikkumista ja aiheuttaa vaaratilanteita. Niitä kannattaa käyttää reiteillä, joiden tarkoituksena on kehittää ikäihmisten tasapainoa ja toimintakykyä. Tärkeää on, että reittien luonne käy ilmi esimerkiksi opasteissa. Mikäli jalkapohjat ovat arat, kävely liian kovalla alustalla tai epätasaisella alustalla on kivuliasta.
 • Pintojen tulee olla heijastamattomia märkänäkin, häikäistymisen ehkäisemiseksi.
 • Kulkureiteillä on hyvä käyttää kulkua ohjaavia materiaaleja ja/tai kontrastieroja. Materiaalien liitoskohdissa on otettava huomioon maan painuminen ja routiminen.
 • Reittien kunnossapidosta on huolehdittava.

Reittien suunnittelussa on otettava huomioon talvikunnossapidon vaatimukset ja pintavesien johtaminen pois kulkuväyliltä. Kulkuväylien mitoituksesta ja suunnittelusta sekä materiaaleista löytyy tietoa seuraavista linkeistä:

Kulkuväylät ja -pinnat

Kulkuväylä

Erotteluraidat

Puistokäytävät ja levähdyspaikat