Siirry sisältöön

Paikalliset Ikiliikkuja-hankkeet

Paikallisissa Ikiliikkuja-hankkeissa kehitetään ikääntyvien liikkumismahdollisuuksia aluehallintovirastojen myöntämän rahoituksen turvin. Hankkeiden toiminta voi kohdistua yhteistyön edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja liikuntatoiminnan (liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu, etäjumppa ja ulkoliikunta) lisäämiseen.

Hankkeissa voidaan toteuttaa useita samanaikaisia toimenpiteitä kunnan tarpeiden ja resurssien mukaisesti. Kehittäminen on suunnitelmallista ja organisoitua, sen tuloksia seurataan ja arvioidaan. Johdon tulee olla sitoutunut hankkeen toteuttamiseen. Toimintaa kehitetään yhdessä kohderyhmän kanssa.

Ikiliikkuja tarjoaa hankkeille

Ikiliikkuja-ohjelma tarjoaa maksutonta tukea kaikille 65 vuotta täyttäneiden liikkumisen edistämisestä kiinnostuneille. Lisäksi Ikiliikkuja-hankkeille tarjotaan:

Tukea hanketyöhön

  • Liikkuvat-kokonaisuuden yhteisissä tapaamisissa vinkkejä onnistuneeseen hankeprosessiin
  • Mahdollisuuksia verkostoitua muiden hanketoimijoiden kanssa Ikiliikkuja-treffeillä
  • Ajankohtaisia asioita infokirjeillä

Maksuttomia koulutuksia

  • Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, etäkoulutus
  • Itseopiskeltava Voimaa etäjumpasta -verkkokoulutus
  • Ulkoiluystäväksi iäkkäälle kouluttajakoulutus, etäkoulutus
  • VoiTas-kouluttajakoulutus, lähikoulutus (jos hankkeessa kehitetään iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelua. Maks. 2 hlöä / kunta.)

Koulutuskalenteriin pääsee tästä.

Kun ilmoittaudut, valitse laskutuksen kohta ”Maksuton koulutus, osallistun Ikiliikkuja-hankkeen kautta”.