Tapahtunutta

Elämäntaidot esiin -päätösjuhla pidettiin keskiviikkona 7.2.2018

Elämäntaidot ovat mielen hyvinvoinnin voimavara ja eläkeikä on elämänkokemusten satokautta. Tilaisuudessa keskusteltiin ikääntymisestä ja elämänkokemuksesta. Tilaisuutta oli vauhdittamassa toimittaja Mirja Pyykkö ja Improvisaatioteatteri Tuulahdus.

Maksuton tilaisuus järjestettiin Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa (Salomonkatu 21 B, Helsinki).

Elämäntaidot esiin -kampanja

Toinen Elämäntaidot esiin -kampanja käynnistyi 14. helmikuuta 2018 ja kesti kuukauden. Lisätietoja ilmestyy kampanjasivustolle www.elamantaidotesiin.fi. Kuuntele tästä elämäntaitoja koskeva pieni nauhoitus:

Mielen hyvinvointia miettimässä – opas on ilmestynyt

Opas tarjoaa itsekseen toimiville varttuneiden vertaisryhmille mielen hyvinvointia koskevia keskustelukysymyksiä ja mindfulness-harjoituksia. Seitsemän aihepiiriä sisältää myös pieniä johdattelutekstejä aiheisiin. Opas on maksuton.

Mielen hyvinvointia miettimässä -opas

Mielipakasta tehtiin esittelyvideo ja infograafi

Yhdessä Eloisa ikä -avustusohjelman kanssa on Mielipakasta tehty esittelyvideo ja infograafi.

Mielipakan esittelyvideo

Mielipakan infograafi

 Keskustele elämäntaidoista -opas on ilmestynyt

Opas tarjoaa välineitä mielen hyvinvointia ja elämänymmärrystä koskevien ajatusten vaihtoon. Oppaan kahdeksan keskusteluvinkin avulla voi helposti käynnistää antoisia keskusteluja iäkkäiden kanssa. Opas on maksuton.

Keskustele elämäntaidoista (pdf)

Mielipakka -korttipakka mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Mielen hyvinvointiin keskittyvä Mielipakka ilmestyi joulukuussa. Se on tarkoitettu ikääntyville ihmisille ja ikääntyvien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Mielipakka tarjoaa erilaisia näkökulmia omiin mielen voimavaroihin, vahvuuksiin ja taitoihin sekä kannustaa käyttämään niitä. Mielipakka muistuttaa, herättelee ja rohkaisee ihmistä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Mielipakassa on 52 korttia ja kussakin kortissa lyhyet pohtimaan ja kokeilemaan johdattelevat osiot. Kortit on kuvitettu luontovalokuvin. Korttipakka sopii hyvin erilaisissa ryhmissä käytettäväksi.

Mielipakan suunnittelussa on hyödynnetty positiivisen psykologian, voimavaralähtöisyyden ja ratkaisu- sekä tarkoituskeskeisyyden näkökulmia. Korttien tekemisessä on kuunneltu monipuolisesti eläkeikäisten omia näkemyksiä.

Mielipakan korttien tekstit ovat nyt myös maksutta ladattavissa alla olevan linkin kautta.

Mielipakka (pdf)

Keväällä 2017 päättyi hankkeen uutta toimintaa kehittävä Elämäntaitojen huone Helsingissä – tulossa ohjaajan opas

Osana Elämäntaidon eväät -hanketta kehitettiin lukuvuonna 2016-2017 uudenlaista toimintaa iäkkäiden ihmisten elämäntaitojen ja mielen hyvinvoinnin tueksi. Kampin palvelukeskuksessa aukesi syksyllä 2016 Elämäntaitojen huone, jossa on avoimet ovet kerran kuukaudessa. Tapaamisissa käsiteltiin erilaisia elämäntaitoja yhdessä keskustellen. Lisäksi järjestettiin Elämäntaitojen kursseja. Toiminta päättyi keväällä 2017. Elämäntaidot esiin -toiminnasta on tulossa ohjaajan opas huhtikuussa 2018.

Syksyn 2016 tilaisuudet elämäntaidoista ja mielen hyvinvoinnista

Elämäntaidon eväät -hanke järjesti yhteistyössä kumppaneidensa kanssa kaksi maksutonta mielen hyvinvoinnin tilaisuutta ammattilaisille ja ikääntyneille, Lappeenrannassa 29.9 ja Oulussa 24.11. Lisäksi pidettiin avoin yleisöluento Helsingin Mielenterveysmessuilla 23.11 Wanhassa Satamassa.

Lappeenrannassa 29.9. järjestetiin aamupäivällä Mielen hyvinvoinnin matkalla -tilaisuus vanhustyön ammattilaisille. Tilaisuudessa tarkasteltiin mielen hyvinvoinnin edistämisen merkitystä ja keinoja vanhustyön arjessa. Iltapäivän Elämäntaidot esiin -tilaisuuteen olivat tervetulleita kaikki mielen hyvinvoinnista kiinnostuneet ikäihmiset. Keskustelua olivat virittämässä taiteilija Ritva Oksanen ja Ikäinstituutin toimialapäällikkö, PsT Sirkkaliisa Heimonen. Tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan palvelukeskussäätiön kanssa Lappeenrannan palvelukeskuksessa.

Oulussa järjestettiin 24.11. mielen hyvinvoinnin seminaari yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n kanssa. Aamupäivän tilaisuus oli muistityön ammattilaisille ja iltapäivän avoin tilaisuus kaikille aiheesta kiinnostuneille.Puhujana molemmissa tilaisuuksissa oli Elämäntaitojen eväät -hankkeen Suvi Fried.

Helsingin Wanhassa Satamassa pidetyssä Mielenterveysmessuilla 23.11. Sirkkaliisa Heimonen piti kaikille avoimen yleisöluennon iäkkäiden mielen hyvinvoinnin eväistä.

Elämäntaidot esiin -kampanja 14.2. -14.4.2016

Elämäntaidot esiin -kampanja haastoi iäkkäät ihmiset keväällä 2016 pohtimaan omaa elämänkokemusta. Mikä elämäntaito tarjoaa iloa, voimaa ja mielekkyyttä ikääntyessä?

Lisätietoa kampanjan verkkosivuilla elamantaidotesiin.fi ja kampanjan facebook-sivulla.

Kampanjan verkkosivulta voi edelleen tilata (ilmaiseksi) tai ladata

  • Vinkkivihkon elämäntaidot esiin -tilaisuuden järjestämiseksi
  • Tapahtumakutsun omin tiedoin täydennettävän pohjan

Radiossa

Hankkeen työntekijät Suvi Fried ja Ilka Haarni vierailivat YLE Puheessa 22.6.2015 puhumassa mielen hyvinvoinnista. Ohjelma on kuunneltavissa YLE Areenassa.