Kartläggning av nuläget – Metoder för utvärdering av åldersvänlighet

Årsrapporten för projekt Metoder för utvärderingav åldersvänlighet I Finlans 2023-2025 (VN TEAS). I rapporten analyseras hurdana lokala och regionala metoder för utvärdering kommunerna och välfärdsområdena använder i anslutning till beredskapen för en åldrande befolkning och främjandet av åldersvänlighet.

Tampereen yliopisto och Äldreinstitutet
Gratis PDF, 10 sidor, publiceringsår 2024

 

Årsrapporten för projekt Metoder för utvärderingav åldersvänlighet I Finlans 2023-2025 (VN TEAS). I rapporten analyseras hurdana lokala och regionala metoder för utvärdering kommunerna och välfärdsområdena använder i anslutning till beredskapen för en åldrande befolkning och främjandet av åldersvänlighet.

Tampereen yliopisto och Äldreinstitutet
Gratis PDF, 10 sidor, publiceringsår 2024