Siirry sisältöön

Tietoa ja taitoa ammattilaisille

Mielen hyvinvoinnin edistämisen tietotaitoa tarvitsevat kaikki

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen on osa iäkkäiden kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista. Se on myös keskeinen osa päivittäistä asiakastyötä ja hyvää ikääntyneiden hoivaa.

Iäkkäiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa avainasemassa ovat iäkkäitä kohtaavat ammattilaiset. Vahvistaminen edellyttää, että heitä kohtaavilla ammattilaisilla on riittävästi tietoa mielen hyvinvoinnista ja sen osa-alueista. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten mielen hyvinvointia voidaan tukea erilaisissa toimintaympäristöissä ja asiakastyön eri vaiheissa.

Ikäinstituutin materiaalit, koulutukset ja tilaisuudet tarjoavat iäkkäiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille mielen hyvinvoinnin edistämiseen tietoa ja työkaluja.

 

Poimintoja työn tueksi:

Mielen hyvinvointia iäkkäille –tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille -verkkokoulutuksen luentoihin, artikkeleihin ja muihin materiaaleihin voit tutustua itsenäisesti omassa aikataulussasi. Mukaan voi ilmoittautua koska tahansa.

Mielen hyvinvointia iäkkäille –tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille –materiaalikokonaisuus muodostuu kolmesta osasta. Opas sisältää tietoa mielen hyvinvoinnista ja sen edistämisen keinoista sekä 15 mielen hyvinvointia edistävää toimintatapaa ikäihmisten palveluista. Mielen taitojen 30 korttia suuntaavat huomiota arjen myönteisiin asioihin, vahvuuksiin ja voimavaroihin. Taitopakka sisältää konkreettisia esimerkkejä siitä, miten voimaantumista vahvistavaa ohjausta voi toteuttaa erilaisissa asiakastyön tilanteissa.

Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen – opas avaa ikääntyneen, muistisairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheisensä voimaantumista vahvistavan toiminnan perustaa ja antaa uudenlaisia näkökulmia sovellettavaksi omaan työhön ja työyhteisöön.

Elämäntaidot esiin –ohjaajan opas sisältää kymmenen keskeistä mielen hyvinvoinnin teemaa ja niihin liittyvät keskustelunaiheet, tehtävät ja harjoitukset.

Mielipakan52 mielen hyvinvoinnin korttia sisältävät sekä pohdittavaa että kokeiltavaa. Tee korteista vuoden mittainen mielen hyvinvoinnin valmennusohjelma valitsemalla pakasta yksi kortti viikossa.

Mielen hyvinvoinnin lähteet ja Tunne vahvuutesi –vinkkivihkot sisältävät viisi mielen hyvinvoinnin harjoitusta. Vinkkivihkoja voi tulostaa tai tilata painettuna iäkkäille jaettavaksi esimerkiksi erilaisten terveystarkastusten yhteydessä. Valmiit harjoitukset ovat myös hyvä keino herätellä keskustelua mielen hyvinvoinnista niin yksilö- kuin ryhmäkeskusteluissakin.

Ikäopisto – mielen hyvinvoinnin taitopankki on avoin ja maksuton verkkosivusto. Iäkkäiden parissa työskentelevät ammattilaiset löytävät Ikäopistosta valmiita mielen hyvinvoinnin harjoituksia esimerkiksi käsiteltäväksi ryhmissä tai keskusteltavaksi yksilötapaamisissa. Iäkkäitä voi ohjata myös tutustumaan Ikäopiston sisältöihin itse, omassa tahdissaan.

 

Lisää mielen hyvinvoinnin materiaaleja löydät materiaalisivuiltamme.

Mielen hyvinvoinnin ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat löydät koulutuskalenterista.

Järjestämme mielen hyvinvoinnin teemoista myös tilauskoulutuksia ja työyhteisövalmennuksia.