Siirry sisältöön

Johtaja, mielen hyvinvointi ja osallisuus, varatoiminnanjohtaja, Sirkkaliisa Heimonen, PsT, sh

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 050-550 2312
@heimonensirkkis

Sirkkaliisa Heimonen on psykologian tohtori, sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja/coach. Hän työskentelee johtajana luotsaten mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden asiantuntijuusaluetta. Hän on myös Ikäinstituutin varatoiminnanjohtaja.

Sirkkaliisa on toiminut yli 25 vuoden ajan lukuisissa vanhustyön ja ikääntymisen psykologian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Hänen aktiiviseen julkaisutoimintaansa kuuluu oppikirjoja, oppaita ja artikkeleita niin ikäihmisten mielen hyvinvoinnista kuin muistisairaiden ihmisten hoidosta ja palveluista. Suomen Psykologiliitto valitsi Sirkkaliisan vuoden psykologiksi 2013. Hänen kiinnostuksen kohteensa liittyvät positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen, joiden valossa avautuu monia innostavia näkökulmia ikäihmisten mielen hyvinvointiin ja sen vahvistamisen mahdollisuuksiin.

Poimintoja julkaisuista

Björkqvist T, Virkola E, Westerholm S & Heimonen S. (2022) Mielen hyvinvointi iäkkäiden palveluissa. Helsinki: Ikäinstituutti.

Kokko K, Heimonen S. (2022) Mielen hyvinvointi ja positiivinen mielenterveys. Teoksessa: Rantanen T, Kokko K, Sipilä S & Viljanen A (toim.) Gerontologia. Helsinki: Duodecim, 298-305.

Jyväkorpi, S. K., Strandberg, T., Urtamo, A., Pitkälä, K., Suominen, M., Kokko, K., & Heimonen, S. (2020) Ikääntyneiden terveys, elämänlaatu, toimintakyky ja mielen hyvinvointi. Gerontologia, 34(4), 339–344.

Heimonen S: Mielen taidoilla toivoa tähän hetkeen. Blogikirjoitus 28.4.2020 https://www.ikainstituutti.fi/mielen-hyvinvointi/mielen-taidoilla-toivoa-tahan-hetkeen/

Hallikainen I, Heimonen S, Hietarinta E ym. (2019) Tarvitseeko ikääntynyt psykologia? Psykologi 1/2019:17-19.

Rasanen L, Heimonen S & Björkqvist T (2019) Huomio mielen hyvinvointiin ja voimaantumiseen. Terveydenhoitaja 1/2019:14-15.

Heimonen S & Mäki-Petäjä-Leinonen A (2018) Muistisairaan ihmisen mielen hyvinvoinnin edellytykset – miten turvata oikeus niiden toteutumiseen? Gerontologia 32(1), 21-36.

Juote M, Rasanen L, Heimonen S & Björkqvist T (2018) Pieni myötätunto-opas. Helsinki: Ikäinstituutti.

Heimonen S, Björkqvist T, Juote M & Rasanen L (2017) Voimaantumista vahvistavan ohjauksen avaimet. Memo 4/2017: 14-15.

Heimonen S, Juote M, Rasanen L & Björkqvist T (2017) Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen. Helsinki: Ikäinstituutti.

Fågel S & Heimonen S (2017) Myötämieltä! Mielen hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille. Helsinki: Ikäinstituutti.

Heimonen S & Fried S (toim.) (2015) Vanhuuden Mieli. Helsinki: Ikäinstituutti.

Heimonen S & Fried S (2015) Haavoittuvuus ja kimmoisuus. Kirjassa: Heimonen S, Fried S (toim.) Vanhuuden Mieli. Helsinki: Ikäinstituutti, 67-82.

Heimonen S (2014) Elämänvoimaa vanhuuteen ja vanhuudesta. Terveydenhoitaja 2: 32-33.

Heimonen S (2013) Ikäihmisten mielen hyvinvointi ja elämänvoima. Hoivapalvelut 4: 46-47.

Heimonen S & Pajunen H (toim.) (2012) Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita.

Heimonen S (2010) Muistisairaiden ihmisten haavoittuvuus. Kirjassa: Sarvimäki A, Heimonen S & Mäki-Petäjä-Leinonen A (toim.) Vanhuus ja haavoittuvuus. Helsinki: Edita, 60-89.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B & Heimonen S (2010) Ikääntyminen ja mielen haavoittuvuus – haavoittuvuus riskinä ja voimavarana. Gerontologia 24: 169-178.