Toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen, PsT, sh

sirkkaliisa-heimonenetunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 050-550 2312
@heimonensirkkis

Sirkkaliisa Heimonen työskentelee toimialapäällikkönä Ikäihmisten kohtaaminen, osallisuus ja mielen hyvinvointi -toimialalla sekä projektipäällikkönä Elämäntaidon eväät -hankkeessa. Heimonen on työskennellyt yli 20 vuotta vanhustyön ja ikääntymisen psykologian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Hän on kouluttanut vanhustyön ammattihenkilöstöä ja hänen julkaisutoimintansa kattaa oppikirjoja, oppaita ja artikkeleita ikäihmisten mielen hyvinvoinnista ja haavoittuvuudesta muistisairautta sairastavien ihmisten hoitoon ja palveluihin liittyviin teemoihin. Heimonen on työssään nostanut esiin muun muassa muistisairautta sairastavien ihmisten kokemuksia, ikäihmisten voimavaroja ja mielen hyvinvointia. Suomen Psykologiliitto valitsi Heimosen vuoden 2013 psykologiksi. Heimonen on perehtynyt positiiviseen psykologiaan ja kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi.

Poimintoja julkaisuista

Juote M, Rasanen L, Heimonen S & Björkqvist T (2018) Pieni myötätunto-opas. Helsinki: Ikäinstituutti.

Heimonen S, Björkqvist T, Juote M & Rasanen L (2017) Voimaantumista vahvistavan ohjauksen avaimet. Memo 4/2017: 14-15.

Heimonen S, Juote M, Rasanen L & Björkqvist T (2017) Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen. Helsinki: Ikäinstituutti.

Fågel S & Heimonen S (2017) Myötämieltä! Mielen hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille. Helsinki: Ikäinstituutti.

Heimonen S, Fried S (toim.) (2015) Vanhuuden Mieli. Helsinki: Ikäinstituutti.

Heimonen S, Fried S (2015) Haavoittuvuus ja kimmoisuus. Kirjassa: Heimonen S, Fried S (toim.) Vanhuuden Mieli. Helsinki: Ikäinstituutti, 67-82.

Heimonen S (2014) Elämänvoimaa vanhuuteen ja vanhuudesta. Terveydenhoitaja 2: 32-33.

Heimonen S (2013) Ikäihmisten mielen hyvinvointi ja elämänvoima. Hoivapalvelut 4: 46-47.

Heimonen S, Pajunen H (toim.) (2012) Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita.

Heimonen S (2010) Muistisairaiden ihmisten haavoittuvuus. Kirjassa: Sarvimäki A, Heimonen S, Mäki-Petäjä-Leinonen A (toim.) Vanhuus ja haavoittuvuus. Helsinki: Edita, 60-89.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B, Heimonen S (2010) Ikääntyminen ja mielen haavoittuvuus – haavoittuvuus riskinä ja voimavarana. Gerontologia 24: 169-178.