Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen

Kuva: Sirpa Polo, kuvankäsittely Pirjo Uusitalo-Aura.

Kuva: Sirpa Polo, kuvankäsittely Pirjo Uusitalo-Aura.

Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeessa (2017–2019) edistämme digitaalisin keinoin iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia harjoittaa terveysliikuntaa. Keskitymme erityisesti sellaisiin yli 75-vuotiaisiin ihmisiin, jotka asuvat kaukana palveluista ja joiden toimintakyky on jo alkanut heikentyä.

Lue Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta -raportti

Kehitämme toimintaa piloteissa vuoden 2018 ajan:

  • Mukana ovat Voimaa vanhuuteen -kunnat Kolari, Utajärvi, Hämeenlinna ja Karstula.
  • Kunnissa järjestetään ryhmäliikuntaa, johon osallistuu kuvallisella etäyhteydellä viisi iäkästä kustakin kunnasta.
  • Iäkkäät harjoittelevat lisäksi kotona VoiTas-sivustolla julkaistavien Kävely kevyemmäksija VoiTas 1, 2, 3 -jumppavideoiden avulla.
  • Vertaisohjaajat toimivat ammattilaisen kanssa työparina ja iäkkäiden apuna.

Vuonna 2019 kokoamme hyviä käytäntöjä, joiden avulla kunnat ja järjestöt voivat suunnitella iäkkäille ihmisille sopivaa terveysliikunnan etäohjausta. Levitämme näitä hyviä toimintamalleja myös muihin Voimaa vanhuuteen -kuntiin.

Hanke tukee Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa, jossa tuotetaan ja otetaan käyttöön hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan. Hanke on saanut rahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA, ent. Raha-automaattiyhdistys).

Hankkeen yhteyshenkilöt:

ohjelmajohtaja Elina Karvinen, 040 530 2603
suunnittelija Sonja Iltanen, 040 642 8602
suunnittelija Teija Vihervaara, 040 662 4962

mentori Heli Starck, 040 596 8799
mentori Saila Hänninen, 040 582 9892
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi