Siirry sisältöön

Liikunta, senioritanssi ja ulkoilu

Hyviä käytäntöjä iäkkäiden liikkumiseen ja ulkoiluun

Ikäinstituutti tekee pitkäjänteistä työtä iäkkäiden liikunnan, toimintakyvyn, terveyden ja ulkoilumahdollisuuksien edistämiseksi. Monipuoliset ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset tarjoavat tietoa ja taitoja vanhustyön käytäntöihin.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä toimintatapoja on helppo ottaa käyttöön järjestöjen ja kuntien poikkisektorisella yhteistyöllä sekä Ikäinstituutin mentoroinnilla ja oppaiden avulla. Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -hankkeessa kehitetään etäohjattuja jumppia. Elämäni eläkevuodet -hanke innostaa kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjä perustamaan vapaaehtoisten vertaisvalmentajien ohjaamia eläkevalmennusryhmiä.

Vie vanhus ulos -kampanja on puhunut tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksien puolesta vuodesta 2011. Ikäinstituutti kehittää senioritanssia yhteistyössä Finlands Seniordansförbund rf:n ja Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n kanssa.

Toimintamme perustuu verkostotyölle. Valtakunnalliset järjestökumppanit vievät liikkumisen ja ulkoilun viestiä sekä hyviä toimintatapoja jäsenjärjestöjen ja yhdistysten käyttöön.

Yhdistämme koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyössämme gerontologista liikuntatiedettä, terveys- ja kasvatustieteitä, fysioterapiaa sekä sosiaalitieteitä.

Tule rakentamaan kanssamme liikkuvaa vanhuutta!

toimialapäällikkö Katja Borodulin puh. 050 591 2413 tai katja.borodulin(at)ikainstituutti.fi

Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia

Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti.

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen

Iäkkäiden ulkona liikkumisen tarve säilyy silloinkin kun terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen supistaa päivittäistä elinpiiriä. Vihreä ympäristö virkistää ja rauhoittaa mieltä ja ulkoilu tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Kävely ulkona tukee muistia ja vaihteleva maasto harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa. Viherympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat iäkkäillä voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla.

Ajankohtaista

Virtaa videoista

Virtaa videoista

Koronakeväänä moni on löytänyt Ikäinstituutin jumppavideot. Videojumppakärpänen on puraissut myös liikunnan ammattilaisia ja vertaisohjaajia. Mitä on hyvä muistaa, kun videoita tehdään ja jaetaan?

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Kunnat – pidetään iäkkäät kunnossa

Kunnat – pidetään iäkkäät kunnossa

Ikäihmisen hyvinvoinnin edistäminen on parhaimmillaan hyvinvointitietoon ja vaikuttavaksi todettuihin käytäntöihin pohjautuvaa. Lähtökohtana on vahvistaa iäkkään toiveiden mukaista toimintakykyä ja osallisuutta. Käytännössä hyvinvoinnin edistäminen on motivointia, tuuppausta, tukemista ja mahdollisuuksien luomista yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa.

Kouluttajakoulutuksista ideoita ikääntyneiden liikuntaan

Kouluttajakoulutuksista ideoita ikääntyneiden liikuntaan

Maksuttomista Kultaa kouluttajille -koulutuksista mukaani saama materiaalipaketti oli täynnä tuhtia tietoa, mutta ei niin täynnä, etteikö siinä olisi tilaa ja väljyyttä uudelle. Nyt tiivistän koulutuksissa saamiani oppeja sytyttääkseni vertaisohjaajien kipinän jatkuvaan uuden oppimiseen. Vertaisohjaamisen aloittamisen kynnyksen haluan pysyvän mahdollisimman matalana. Ikääntyneiden liikuntaan tarvitaan lisää tekijöitä. Tehdään se yhdessä, ilon kautta.

Ulkoilu on sallittua

Ulkoilu on sallittua

Korona-epidemia on nostanut ikäihmiset suojelun kohteeksi, minkä vuoksi valtioneuvosto on linjannut yli 70-vuotiaita koskevia suositusluonteisia ohjeita. Harmillisesti niin viranomaisten omassa kuin tiedotusvälineiden viestinnässä suositukset ovat menneet suloisesti sekaisin velvoittavien määräysten kanssa. Seurauksena on ollut, että ikäihmiset ovat tunnollisesti pysyneet sisällä kodeissaan ja pyrkineet välttämään ulkoilua, vaikka sitä ei ole missään vaiheessa kielletty. Poikkeusoloissa ulkoilu ja siihen kannustaminen on erityisen tärkeää. Ikäihmisille päivittäinen ulkoilu on paras keino edistää terveyttä ja toimintakykyä.

Etäjumppaa sinne, missä savut ovat kaukana

Etäjumppaa sinne, missä savut ovat kaukana

Koti on ihmiselle paikka, jossa voi parhaiten elää itsenäistä, oman näköistä elämää. Säännöllinen ja tavoitteellinen liikunta auttaa pysymään liikunta- ja toimintakykyisenä. Ikäinstituutin pilotoima etäjumppa tuo tasavertaisen vaihtoehdon iäkkäiden terveysliikuntaan, digitaalisin keinoin, kaksisuuntaisten etäjumppalähetysten ja jumppavideoiden avulla. Se on osoittautunut myös mielekkääksi reitiksi digimaailmaan.

Arkisto