Siirry sisältöön

Liikunta, senioritanssi ja ulkoilu

Hyviä käytäntöjä iäkkäiden liikkumiseen ja ulkoiluun

Ikäinstituutti tekee pitkäjänteistä työtä iäkkäiden liikunnan, toimintakyvyn, terveyden ja ulkoilumahdollisuuksien edistämiseksi. Monipuoliset ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset tarjoavat tietoa ja taitoja vanhustyön käytäntöihin.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä toimintatapoja on helppo ottaa käyttöön järjestöjen ja kuntien poikkisektorisella yhteistyöllä sekä Ikäinstituutin mentoroinnilla ja oppaiden avulla. Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -hankkeessa kehitetään etäohjattuja jumppia. Elämäni eläkevuodet -hanke innostaa kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjä perustamaan vapaaehtoisten vertaisvalmentajien ohjaamia eläkevalmennusryhmiä.

Vie vanhus ulos -kampanja on puhunut tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksien puolesta vuodesta 2011. Ikäinstituutti kehittää senioritanssia yhteistyössä Finlands Seniordansförbund rf:n ja Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n kanssa.

Toimintamme perustuu verkostotyölle. Valtakunnalliset järjestökumppanit vievät liikkumisen ja ulkoilun viestiä sekä hyviä toimintatapoja jäsenjärjestöjen ja yhdistysten käyttöön.

Yhdistämme koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyössämme gerontologista liikuntatiedettä, terveys- ja kasvatustieteitä, fysioterapiaa sekä sosiaalitieteitä.

Tule rakentamaan kanssamme liikkuvaa vanhuutta!

toimialapäällikkö Katja Borodulin puh. 050 591 2413 tai katja.borodulin(at)ikainstituutti.fi

Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia

Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti.

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen

Iäkkäiden ulkona liikkumisen tarve säilyy silloinkin kun terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen supistaa päivittäistä elinpiiriä. Vihreä ympäristö virkistää ja rauhoittaa mieltä ja ulkoilu tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Kävely ulkona tukee muistia ja vaihteleva maasto harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa. Viherympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat iäkkäillä voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla.

Ajankohtaista

Vie vanhus ulos -kampanja 8.9.–8.10.

Vie vanhus ulos -kampanja 8.9.–8.10.

Ikäinstituutin ulkoilukampanja kutsuu läheisiä, vapaaehtoisia sekä liikunnan ja hoitotyön ammattilaisia ulkoilemaan tukea tarvitsevien iäkkäiden kanssa. Tämän vuoden teemana on yhdessä askeltaen.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

VoiTas-valmentajaksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta

VoiTas-valmentajaksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta

Liikunnan ammattikorkeakouluopinnot (liikunnanohjaaja AMK) mahdollistavat opintojen suuntaamisen juuri sinne, mistä kukin on aidosti kiinnostunut. Opiskelijoita ei puristeta samaan muottiin, vaan henkilökohtaiset opintopolut ovat mahdollisia. Kajaanin ammattikorkeakoulussa on mahdollista valita Ikäihmisten liikuntapalvelut -opintojakso (5 opintopistettä, 135 opiskelutuntia) osaksi liikunnanohjaajan vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

Eläkkeelle siirtyminen mahdollisuutena

Eläkkeelle siirtyminen mahdollisuutena

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä elämänvaihe, johon liittyy muutoksia elämän eri osa-alueilla. Suuri osa muutoksista on myönteisiä ja odotettuja, mutta eläköityminen ja uusi elämäntilanne voivat aiheuttaa myös ei-toivottuja kokemuksia ja muutoksia. Toisaalta elämän siirtymävaiheet tarjoavat myös mahdollisuuden tietoiseen oman käyttäytymisen tarkasteluun ja esimerkiksi elintapojen kohentamiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Miksi iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia liikuntaan pitää puolustaa?

Miksi iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia liikuntaan pitää puolustaa?

Kaikkien ikäryhmien terveyttä edistävän liikunnan puolesta on syytä puhua. Iäkkäiden kohdalla siihen on erityisiä syitä: liikunnalla on iäkkäille erityistä merkitystä, liikunnan puute on heillä yleistä ja heidän tarpeitaan vastaavia edellytyksiä liikuntaan ei ole riittävästi. Myös heidän liikuntansa puolesta puhumisen määrä, kuuluvuus ja näkyvyys on vähäistä. Nyt tarvitaan mukaan uusia viestinviejiä, kuten liikunta- ja urheilujärjestöt.

Etäjumpasta iloa ja vetreyttä – vapaaehtoisellekin

Etäjumpasta iloa ja vetreyttä – vapaaehtoisellekin

Ohjasin syksyllä 2020 etäjumppaa Klamilassa. Minusta ohjaaminen oli mielekästä näin vertaisohjaajan taidoilla, sain siinä kuntoilla itsekin. Jumppaajat kertoivat päivän alkavan kivasti, pääsi nivelet notkeina päivän askareisiin. Oli kiva jumpata omassa pirtissä yhdessä tuttujen kanssa ja vaihtaa muutama sana netin kautta.  

Kunnat – pidetään iäkkäät kunnossa

Kunnat – pidetään iäkkäät kunnossa

Ikäihmisen hyvinvoinnin edistäminen on parhaimmillaan hyvinvointitietoon ja vaikuttavaksi todettuihin käytäntöihin pohjautuvaa. Lähtökohtana on vahvistaa iäkkään toiveiden mukaista toimintakykyä ja osallisuutta. Käytännössä hyvinvoinnin edistäminen on motivointia, tuuppausta, tukemista ja mahdollisuuksien luomista yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa.

Arkisto