Siirry sisältöön

Liikunta, senioritanssi ja ulkoilu

Hyviä käytäntöjä iäkkäiden liikkumiseen ja ulkoiluun

Ikäinstituutti tekee pitkäjänteistä työtä iäkkäiden liikunnan, toimintakyvyn, terveyden ja ulkoilumahdollisuuksien edistämiseksi. Monipuoliset ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset tarjoavat tietoa ja taitoja vanhustyön käytäntöihin.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä toimintatapoja on helppo ottaa käyttöön järjestöjen ja kuntien poikkisektorisella yhteistyöllä sekä Ikäinstituutin mentoroinnilla ja oppaiden avulla. Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -hankkeessa kehitetään etäohjattuja jumppia. Elämäni eläkevuodet -hanke innostaa kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjä perustamaan vapaaehtoisten vertaisvalmentajien ohjaamia eläkevalmennusryhmiä.

Vie vanhus ulos -kampanja on puhunut tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksien puolesta vuodesta 2011. Ikäinstituutti kehittää senioritanssia yhteistyössä Finlands Seniordansförbund rf:n ja Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n kanssa.

Toimintamme perustuu verkostotyölle. Valtakunnalliset järjestökumppanit vievät liikkumisen ja ulkoilun viestiä sekä hyviä toimintatapoja jäsenjärjestöjen ja yhdistysten käyttöön.

Yhdistämme koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyössämme gerontologista liikuntatiedettä, terveys- ja kasvatustieteitä, fysioterapiaa sekä sosiaalitieteitä.

Tule rakentamaan kanssamme liikkuvaa vanhuutta!

toimialapäällikkö Katja Borodulin puh. 050 591 2413 tai katja.borodulin(at)ikainstituutti.fi

Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia

Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti.

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen

Iäkkäiden ulkona liikkumisen tarve säilyy silloinkin kun terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen supistaa päivittäistä elinpiiriä. Vihreä ympäristö virkistää ja rauhoittaa mieltä ja ulkoilu tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Kävely ulkona tukee muistia ja vaihteleva maasto harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa. Viherympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat iäkkäillä voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla.

Ajankohtaista

Pidä keho ja mieli vahvana

Pidä keho ja mieli vahvana

Kotivoimistelu, kävelylenkki luonnossa ja mielitreeni ovat hyviä keinoja pitää itsensä kunnossa, jos ryhmätoiminta on peruttu koronaviruksen takia.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Etäjumppaa sinne, missä savut ovat kaukana

Etäjumppaa sinne, missä savut ovat kaukana

Koti on ihmiselle paikka, jossa voi parhaiten elää itsenäistä, oman näköistä elämää. Säännöllinen ja tavoitteellinen liikunta auttaa pysymään liikunta- ja toimintakykyisenä. Ikäinstituutin pilotoima etäjumppa tuo tasavertaisen vaihtoehdon iäkkäiden terveysliikuntaan, digitaalisin keinoin, kaksisuuntaisten etäjumppalähetysten ja jumppavideoiden avulla. Se on osoittautunut myös mielekkääksi reitiksi digimaailmaan.

Lihasvoimaa vanhuuteen – jumppaa myös aivoja!

Lihasvoimaa vanhuuteen – jumppaa myös aivoja!

Omin voimin ja lihaksin liikkuminen on ihmisen luonnollisin liikkumistapa, ja tämän kyvyn menettäminen johtaa liikunnalliseen toiminnanvajeeseen ja helposti kokonaistoimintakyvyn ja itsenäisyyden menettämiseen. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, mutta liikunnan muodot on tietysti säädettävä tilanteen ja kunnon mukaan. 

Arkisto