Liikunta, senioritanssi ja ulkoilu

Hyviä käytäntöjä iäkkäiden liikkumiseen ja ulkoiluun

Ikäinstituutti tekee pitkäjänteistä työtä iäkkäiden liikunnan, toimintakyvyn, terveyden ja ulkoilumahdollisuuksien edistämiseksi. Monipuoliset ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset tarjoavat tietoa ja taitoja vanhustyön käytäntöihin.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä toimintatapoja on helppo ottaa käyttöön järjestöjen ja kuntien poikkisektorisella yhteistyöllä sekä Ikäinstituutin mentoroinnilla ja oppaiden avulla. Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi pyrkii levittämään hyviä käytäntöjä yli sataan kuntaan. Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -hankkeessa kehitetään etäohjattuja jumppia.

Vie vanhus ulos -kampanja on puhunut tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksien puolesta vuodesta 2011.

Valtakunnallinen toimintamme perustuu verkostotyölle. Voimaa vanhuuteen – ja Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelmien valtakunnalliset järjestökumppanit vievät liikkumisen ja ulkoilun viestiä ja hyviä toimintatapoja jäsenjärjestöjen ja yhdistysten käyttöön.

Yhdistämme koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyössämme gerontologista liikuntatiedettä, terveys- ja kasvatustieteitä, fysioterapiaa sekä sosiaalitieteitä.

Tule rakentamaan kanssamme liikkuvaa vanhuutta!

toimialapäällikkö Elina Karvinen 040 530 2603 tai elina.karvinen(at)ikainstituutti.fi

Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia

Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti.

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen

Iäkkäiden ulkona liikkumisen tarve säilyy silloinkin kun terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen supistaa päivittäistä elinpiiriä. Vihreä ympäristö virkistää ja rauhoittaa mieltä ja ulkoilu tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Kävely ulkona tukee muistia ja vaihteleva maasto harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa. Viherympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat iäkkäillä voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla.

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Kuka toteuttaisi ulkoiluhaaveen?

Kuka toteuttaisi ulkoiluhaaveen?

Syysaurinko paistaa houkuttelevasti ikkunasta. Siis lenkkarit jalkaan ja ulos! Minulta tämä onnistuu, koska olen terve työikäinen ihminen. Valitettavan monen ikäihmisen kohdalla ulos lähteminen jää vain haaveeksi. Syynä saattaa olla huono liikkumiskyky, heikentynyt muisti tai ulkoiluseuran puute.

Lue lisää

Vertaisohjaajuus – makea pala vai isku selkään?

Vertaisohjaajuus – makea pala vai isku selkään?

Olen toiminut senioritanssin vertaisohjaajana. Miltä tuntuisi nousta joukosta vertaisohjaajaksi? Aluksi en osannut ohjata. Piti usein katsoa ohjetta, eikä aina mennyt ohjeet musiikkiin. Harjoittelin kyllä usein kotona alkutahtien laskemista ja toimivaa tanssia. Ohjaan pitkälti savon murteella. Kukaan ei ole tuominnut minua tästä tavasta! Onneksi porukka oli ymmärtäväistä ja opin pikkuhiljaa ohjaamaan. Jokainen ryhmä tottuu ohjaajaansa, käyttipä hän mitä sanoja tahansa. On siis lohdullista = makea pala olla vertaisohjaaja. Alussa tuntui, että oli saanut iskun selkään! Oli niin paljon hankaluuksia.

Lue lisää

Kuntavaalit ovat terveysvaalit!

Kuntavaalit ovat terveysvaalit!

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa perustuu yhteistyöhön. Yhteistyö terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä on erityisen tärkeää ikäihmisille, joiden avun, tuen ja kontaktien tarve on muuta väestöä suurempi.

Lue lisää
Arkisto