Liikunta, senioritanssi ja ulkoilu

Hyviä käytäntöjä iäkkäiden liikkumiseen ja ulkoiluun

Ikäinstituutti tekee pitkäjänteistä työtä iäkkäiden liikunnan, toimintakyvyn, terveyden ja ulkoilumahdollisuuksien edistämiseksi. Monipuoliset ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset tarjoavat tietoa ja taitoja vanhustyön käytäntöihin.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä toimintatapoja on helppo ottaa käyttöön järjestöjen ja kuntien poikkisektorisella yhteistyöllä sekä Ikäinstituutin mentoroinnilla ja oppaiden avulla. Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi pyrkii levittämään hyviä käytäntöjä yli sataan kuntaan. Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -hankkeessa kehitetään etäohjattuja jumppia.

Vie vanhus ulos -kampanja on puhunut tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksien puolesta vuodesta 2011.

Valtakunnallinen toimintamme perustuu verkostotyölle. Voimaa vanhuuteen – ja Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelmien valtakunnalliset järjestökumppanit vievät liikkumisen ja ulkoilun viestiä ja hyviä toimintatapoja jäsenjärjestöjen ja yhdistysten käyttöön.

Yhdistämme koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyössämme gerontologista liikuntatiedettä, terveys- ja kasvatustieteitä, fysioterapiaa sekä sosiaalitieteitä.

Tule rakentamaan kanssamme liikkuvaa vanhuutta!

toimialapäällikkö Katja Borodulin puh. 050 591 2413 tai katja.borodulin(at)ikainstituutti.fi

Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia

Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti.

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen

Iäkkäiden ulkona liikkumisen tarve säilyy silloinkin kun terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen supistaa päivittäistä elinpiiriä. Vihreä ympäristö virkistää ja rauhoittaa mieltä ja ulkoilu tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Kävely ulkona tukee muistia ja vaihteleva maasto harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa. Viherympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat iäkkäillä voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla.

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Lihasvoimaa vanhuuteen – jumppaa myös aivoja!

Lihasvoimaa vanhuuteen – jumppaa myös aivoja!

Omin voimin ja lihaksin liikkuminen on ihmisen luonnollisin liikkumistapa, ja tämän kyvyn menettäminen johtaa liikunnalliseen toiminnanvajeeseen ja helposti kokonaistoimintakyvyn ja itsenäisyyden menettämiseen. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, mutta liikunnan muodot on tietysti säädettävä tilanteen ja kunnon mukaan. 

Lue lisää

Millainen arkiympäristö liikuttaa ikääntyvää?

Millainen arkiympäristö liikuttaa ikääntyvää?

Turhan usein arkiliikkumista ja terveyden edistämistä mietitään vain esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisen kautta. Tavallisella arkiympäristöllä kuten toimivilla jalankulun yhteyksillä voi olla keskeinen rooli arkiliikkumisen edistäjänä ja näin terveyden ylläpitäjänä. Aiempaa tiiviimpi poikkihallinnollinen yhteistyö ja toimenpiteet esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, sosiaali- ja terveystoimen sekä liikuntatoimen välillä voisi tarjota tulevaisuudessa uudenlaisia ratkaisuja terveyden edistämiseen suomalaisissa kaupungeissa.

Lue lisää

Etuoikeus ikääntyä Ikäinstituutissa

Etuoikeus ikääntyä Ikäinstituutissa

Isäni on opettanut, että talo pitää jättää seuraajalle paremmassa kunnossa kuin sen sai. Näinhän tässä on käynyt. Listasin ainakin kuusi oivallusta, jotka ovat mielestäni siivittäneet Voimaa vanhuuteen -joukkoliikettä 37 vuoden aikana. Ilman yhteisiä arvoja, loistavia työkavereita, kumppaneita ja rahoittajia tämä työ ei olisi ollut eikä ole mahdollista. On etuoikeus nähdä oman työuransa aikana muutos iäkkäiden liikunnan arvostuksessa ja toteutuksessa.

Lue lisää
Arkisto