Siirry sisältöön

Toimialapäällikkö Katja Borodulin, LitM, dosentti

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 050-591 2413
@KatjaBorodulin
Orcid 0000-0001-9529-2592

Katja Borodulin on kansanterveystieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja vieraileva tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, sekä taustakoulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Ikäinstituutissa Borodulin johtaa Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaa ja Elämäni eläkevuodet, Yhdessä kotikulmilla ja Ikiliikkuja -hankkeita. Aiemmin hän on toiminut mm. FinTerveys-tutkimuksen tutkimuspäällikkönä THL:ssä, post-doc tutkijatyössä North Carolina at Chapel Hill yliopistossa sekä asiantuntijatyössä Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa. Hänellä on tutkimuskokemusta esimerkiksi liikunnan ja paikallaan vietetyn ajan väestöryhmittäisistä eroista ja niiden terveyteen ja käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä sekä fyysisen aktiivisuuden muutoksista Suomessa. Hän on myös pitkään osallistunut monien keskeisten kansallisten liikuntaohjelmien suunnittelu- ja toimeenpanotyöhön ja niihin kuuluviin luottamus- ja asiantuntijatehtäviin.

Poimintoja julkaisuista

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 4/2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1

Wennman H, Jerome GJ, Simonsick EM, Sainio P, Valkeinen H, Borodulin K, Stenholm S. Adiposity Markers as Predictors of 11-Year Decline in Maximal Walking Speed in Late Midlife. J Appl Gerontol. 2020 Mar 13:733464820911542. doi: 10.1177/0733464820911542.

Härkänen T, Kuulasmaa K, Sares-Jäske L, Jousilahti P, Peltonen M, Borodulin K, Knekt P, Koskinen S. Estimating expected life-years and risk factor associations with mortality in Finland: cohort study. BMJ Open. 2020 Mar 8;10(3):e033741. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033741.

Borodulin K. & Wennman H. Aikuisväestön liikunta Suomessa – FinTerveys 2017 -tutkimus. Tilastoraportti 48/2019, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121748601

Katja Borodulin and Katri Sääksjärvi (eds.), FinHealth 2017 Study – Methods. Finnish Institute for Health and Welfare. Report 17/2019. Helsinki, Finland 2019. ISBN 978-952-343-449-3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-449-3

Wennman H., Borodulin K. & Jousilahti P. Vapaa-ajan liikunta ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät Suomessa WHO:n tavoitteen mukaisesti. Tutkimuksesta tiiviisti 30/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-381-6

Wennman H, Härkänen T, Hagströmer M, Jousilahti P, Laatikainen T, Mäki-Opas T, Männistö S, Tolonen H, Valkeinen H, Borodulin K. Change and determinants of total and context specific sitting in adults: A 7-year longitudinal study. J Sci Med Sport. 2019 Dec 19. pii: S1440-2440(19)30643-7. doi: 10.1016/j.jsams.2019.12.015.

Kilpeläinen K, Koponen P, Tolonen H, Koskinen S, Borodulin K, Gissler M. From monitoring to action: utilising health survey data in national policy development and implementation in Finland. Arch Public Health. 2019 Nov 13;77:48. doi: 10.1186/s13690-019-0374-9. eCollection 2019.

Wennman H, Pietilä A, Rissanen H, Valkeinen H, Partonen T, Mäki-Opas T, Borodulin K (2019) Gender, age and socioeconomic variation in 24-hour physical activity by wrist-worn accelerometers: the FinHealth 2017 Survey. Scientific Reports, Apr 25;9(1):6534. doi.org/10.1038/s41598-019-43007-x.

Valkeinen H, Wennman H, Mäki-Opas T, Harald K, Männistö S, Jousilahti P, Laatikainen T, Tolonen H, Borodulin K (2019) Näin suomalaiset istuvat – Paikallaan olon paikat ja liikkumisen lisääminen. Liikunta & Tiede 56; 1:24-30.

Pyky R, Borodulin K, Kangas K, Lanki T, Tyrväinen L, Ojala A, Neuvonen M (2019) Individual and environmental factors associated with green exercise in urban and suburban areas. Health & Place, Vol 55; 20-28. doi.org/10.1016/j.healthplace.2018.11.001.

Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S, toim. (2018) Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – FinTerveys 2017-tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8

Solomon A, Borodulin K, Ngandu T, Kivipelto M, Laatikainen T, Kulmala J (2018) Self-rated physical fitness and estimated maximal oxygen uptake in relation to all-cause and cause-specific mortality. Scan J Medicine and Science in Sports, 28;2: 532-540. doi: 10.1111/sms.12924.

Borodulin K, Tolonen H, Jousilahti P, Jula A, Juolevi A, Koskinen S, Kuulasmaa K, Laatikainen T, Männistö S, Peltonen M, Perola M, Puska P, Salomaa V, Sundvall J, Virtanen SM, Vartiainen E (2017) Cohort Profile: The National FINRISK Study. Int J Epidemiol. Nov 20. doi: 10.1093/ije/dyx239.

Hankonen N, Heino M, Kujala E, Hynynen ST, Absetz P, Araújo-Soares V, Borodulin K, Haukkala A (2017) What explains the socioeconomic status gap in activity? Educational differences in determinants of physical activity and screentime. BMC Public Health, 17:144

Barengo N, Jousilahti P, Harald K, Borodulin K, Antikainen R (2017) Leisure time physical activity reduces total and cardiovascular mortality among older adults. Journal of American Geriatrics Society, Mar;65(3):504-510. doi: 10.1111/jgs.14694. Epub 2016 Dec 26.

Borodulin K, Harald K, Jousilahti P, Laatikainen T, Männistö S, Vartiainen E (2016) Time trends in physical activity from 1982 to 2012 in Finland. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol 26;1:93–100, DOI: 10.1111/sms.12401.

Jousilahti P, Laatikainen T, Peltonen M, Borodulin K, Männistö S, Jula A, Salomaa V, Harald K, Puska P, Vartiainen E (2016) Forty-year change in coronary heart disease mortality among working aged men and women in Eastern Finland: the role of primary prevention and risk factor reduction. BMJ, Mar 1;352:i721.

Borodulin K, Jallinoja P, Koivusalo M, toim. (2016) Epäterveellisen ruokavalion ja vähäisen liikunnan ennustajat, kustannukset ja ohjaustoimet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; No. 24/2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016101024926.

Borodulin K, Sipilä N, Rahkonen O, Leino-Arjas P, Kestilä L, Jousilahti P, Prättälä R (2015) Socio-demographic and behavioral variation in barriers to leisure time physical activity. Scandinavian Journal of Public Health, Feb;44(1):62-9. DOI10.1177/1403494815604080.

Borodulin K, Kärki A, Laatikainen T, Peltonen M, Luoto R (2015) Daily Sedentary Time and Risk of Cardiovascular Disease: The National FINRISK 2002 Study. Journal of Physical Activity and Health, Jul;12(7):904-8.

Borodulin K, Vartiainen E, Peltonen M, Jousilahti P, Juolevi A, Laatikainen T, Männistö S, Salomaa V, Sundvall J, Puska P (2015) Forty-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Eur J Public Health, Jun;25(3):539-46. doi: 10.1093/eurpub/cku174. Epub 2014 Nov 24.

Mäki-Opas T, Rahkonen O, Borodulin K (2015) Terveyssosiologinen näkökulma liikunnallisen elämäntavan polarisoitumiseen – valinnat vai mahdollisuudet. Yhteiskuntapolitiikka, Vol 80(3):263-72.

Borodulin K (2014) FINRISKI-seurantatutkimus: Yhä harvempi on passiivinen vapaa-ajallaan. Liikunta & Tiede 51;4/14:4-9.

Mäkelä V, Mäki-Opas T, Prättälä R, Valkeinen H, Borodulin K (2014) Missä väki liikkuu – liikuttaako liikuntapaikka? Liikunta & Tiede 51,2-3.

Valkeinen H, Mäki-Opas T, Prättälä R, Borodulin K (2014) Liikuntapaikkojen läheisyyden yhteys liikuntalajien harrastamiseen. Tutkimuksista tiiviisti 4/2014, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Valkeinen H, Borodulin K, Mäkinen, Kestilä L, Sipilä N, Prättälä R (2011) Liikunnan sosioekonomiset erot – faktaa vai fiktiota? In: Pietikäinen (toim.) Työstä, jousta ja jaksa. Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus. Gaudeamus, Helsinki University Press.