Siirry sisältöön

Johtaja Katja Borodulin, FT, LitM, dosentti

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 050-591 2413
@KatjaBorodulin
Orcid 0000-0001-9529-2592

Katja Borodulin on kansanterveystieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja vieraileva tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Taustakoulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja liikuntatieteen maisteri. Katja siirtyi Ikäinstituutin johtajaksi liikuntatoimialapäällikön tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut mm. FinTerveys-tutkimuksen tutkimuspäällikkönä THL:ssä, post-doc tutkijatyössä North Carolina at Chapel Hill yliopistossa sekä asiantuntijatyössä Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa. Hänellä on tutkimuskokemusta esimerkiksi väestön terveysseurantatutkimuksista, jossa pääpaino on ollut laajojen väestön terveystarkastustutkimusten suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Raportointi on keskittynyt paljolti elintapoihin ja keskeisten kansantautien riskitekijöihin. Ikäinstituutin tutkimus- ja seurantatehtävissä Katjan mielenkiinto kohdistuu vaikuttavuus- ja implementaatiotutkimukseen. Katja on myös pitkään osallistunut monien keskeisten kansallisten liikuntaohjelmien suunnittelu- ja toimeenpanotyöhön ja niihin kuuluviin luottamus- ja asiantuntijatehtäviin. Hän oli mukana kehittämässä uusimpia, 2020 julkaistuja WHO:n liikkumisen ja paikallaanolon suosituksia.

Poimintoja julkaisuista

Saloranta E, Rappe E, Rajaniemi J, Borodulin K. Ryhmäliikunta iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena. Gerontologia 2022, 36(1):70-82.

Jousilahti P, Borodulin K, Härkänen T, Koponen P, Koskinen S, Sainio P, Lundqvist AM. Koronapandemian ja torjuntatoimien vaikutukset aikuisväestön työmatka- ja vapaa-ajan liikuntaan. Teoksessa: Kantomaa M (toim.). Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2.

World Health Organization. Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

Fiona C. Bull, Salih Saad Al-Ansari, Stuart Biddle, Katja Borodulin, Matthew P. Buman, Greet Cardon, Catherine Carty, Jean-Philippe Chaput, Sebastien Chastin, Roger Chou, Paddy C. Dempsey, Loretta DiPietro, Ulf Ekelund, Joseph Firth, Christine M. Friedenreich, Leandro Garcia, Muthoni Gichu, Russell Jago, Peter T. Katzmarzyk, Estelle Lambert, Michael Leitzmann, Karen Milton, Francisco B. Ortega, Chathuranga Ranasinghe, Emmanuel Stamatakis, Anne Tiedemann, Richard P. Troiano, Hidde P. van der Ploeg, Vicky Wari, Juana F. Willumsen. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. British Journal of Sports Medicine, 2020;54:1451-1462. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955.

Loretta DiPietro, Salih Saad Al-Ansari, Stuart J. H. Biddle, Katja Borodulin, Fiona C. Bull, Matthew P. Buman, Greet Cardon, Catherine Carty, Jean-Philippe Chaput, Sebastien Chastin, Roger Chou, Paddy C. Dempsey, Ulf Ekelund, Joseph Firth, Christine M. Friedenreich, Leandro Garcia, Muthoni Gichu, Russell Jago, Peter T. Katzmarzyk, Estelle Lambert, Michael Leitzmann, Karen Milton, Francisco B. Ortega, Chathuranga Ranasinghe, Emmanuel Stamatakis, Anne Tiedemann, Richard P. Troiano, Hidde P. van der Ploeg & Juana F. Willumsen. Advancing the global physical activity agenda: recommendations for future research by the 2020 WHO physical activity and sedentary behavior guidelines development group. Int J Behav Nutr Phys Act 17, 143 (2020). https://doi.org/10.1186/s12966-020-01042-2

Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:19. Helsinki, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-853-3Borodulin K, Ståhl T, Jousilahti P. Riittävällä ja monipuolisella liikkumisella selätät istumisen terveyshaitat. THL Blogi 17.12.2020. https://blogi.thl.fi/riittavalla-ja-monipuolisella-liikkumisella-selatat-istumisen-terveyshaitat/

Jousilahti P, Borodulin K, Härkänen T, Koponen P, Koskinen S, Sainio P, Lundqvist AM. Koronapandemian ja torjuntatoimien vaikutukset aikuisväestön työmatka- ja vapaa-ajan liikuntaan. Teoksessa: Kantomaa M (toim.). Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2.

Kehusmaa, Hammar, Borodulin, Luoma, Väyrynen. 2020. Iäkkäiden hyvinvointi ja palvelut. in Kestilä, Härmä, Rissanen (eds.). Covid-10-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Asiantuntija-arvio, syksy 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 14/2020. Tampere. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-578-0

Parikka S, Koponen P, Koskela T, Härkänen T, Kilpeläinen K, Tarkiainen L, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Martelin T, Koskinen S. Terveyden eriarvoisuus sosioekonomisen aseman ja asuinpaikan mukaan. teoksessa: Sorsa T (toim.). Kestävän väestönkehityksen Suomi. Väestöliiton väestöpoliittinen raportti 2020. Väestötutkimuslaitos, Katsauksia E54. Helsinki: Väestöliitto ry, 2020.

Katja Borodulinin kolumni: Iäkkäät tarvitsevat liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Kuntalehti 23.6.2020. https://kuntalehti.fi/kolumnit/katja-borodulinin-kolumni-iakkaat-tarvitsevat-liikunta-ja-ulkoilumahdollisuuksia/

Wennman H, Borodulin K. Associations between physical activity types and reaching the physical activity guidelines: the FinHealth 2017 Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2020. DOI: 10.1111/sms.13840.

Borodulin K, Wennman H, Mäki-Opas T, Jousilahti P, Koskinen S. Koulutusryhmittäiset erot liikunnassa Suomessa FinTerveys 2017 -tutkimuksen valossa. Teoksessa: Kokkonen J &Kauravaara K (toim). Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa. Liikuntatieteellinen seura, 2020. Helsinki. (Education differences in physical activity in Finland, in Finnish).

Tamminen N, Reinikainen J, Appelqvist-Schmidlechner K, Borodulin K, Mäki-Opas T, Solin P. Associations of physical activity with positive mental health: A population based study. Mental Health and Physical Activity. Vol 18, March 2020, doi.org/10.1016/j.mhpa.2020.100319

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 4/2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1

Wennman H, Jerome GJ, Simonsick EM, Sainio P, Valkeinen H, Borodulin K, Stenholm S. Adiposity Markers as Predictors of 11-Year Decline in Maximal Walking Speed in Late Midlife. J Appl Gerontol. 2020 Mar 13:733464820911542. doi: 10.1177/0733464820911542.

Härkänen T, Kuulasmaa K, Sares-Jäske L, Jousilahti P, Peltonen M, Borodulin K, Knekt P, Koskinen S. Estimating expected life-years and risk factor associations with mortality in Finland: cohort study. BMJ Open. 2020 Mar 8;10(3):e033741. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033741.

Borodulin K. & Wennman H. Aikuisväestön liikunta Suomessa – FinTerveys 2017 -tutkimus. Tilastoraportti 48/2019, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121748601

Katja Borodulin and Katri Sääksjärvi (eds.), FinHealth 2017 Study – Methods. Finnish Institute for Health and Welfare. Report 17/2019. Helsinki, Finland 2019. ISBN 978-952-343-449-3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-449-3

Wennman H., Borodulin K. & Jousilahti P. Vapaa-ajan liikunta ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät Suomessa WHO:n tavoitteen mukaisesti. Tutkimuksesta tiiviisti 30/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-381-6

Wennman H, Pietilä A, Rissanen H, Valkeinen H, Partonen T, Mäki-Opas T, Borodulin K (2019) Gender, age and socioeconomic variation in 24-hour physical activity by wrist-worn accelerometers: the FinHealth 2017 Survey. Scientific Reports, Apr 25;9(1):6534. doi.org/10.1038/s41598-019-43007-x.

Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S, toim. (2018) Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – FinTerveys 2017-tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8

Barengo N, Jousilahti P, Harald K, Borodulin K, Antikainen R (2017) Leisure time physical activity reduces total and cardiovascular mortality among older adults. Journal of American Geriatrics Society, Mar;65(3):504-510. doi: 10.1111/jgs.14694. Epub 2016 Dec 26.