Ale!

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus – opas ohjaustyöhön

0,00

Opas sisältää tietoa liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä ikäihmisten liikkumis- ja toimintakyvylle, terveydelle sekä hyvinvoinnille. Tietoa annetaan ikäihmisten liikuntasuosituksista ja liikuntaneuvonnan periaatteista. Lisäksi oppaassa kerrotaan ikääntyneiden ravitsemussuosituksista, ravitsemuksen perusperiaatteista sekä siitä, miten ravitsemus tulee huomioida ikääntyneiden voimaharjoittelun yhteydessä. Ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä muistisairauteen on oma luku.

Oppaasta löytyy työkaluja ikäihmisten liikkumiskyvyn ja ravitsemustilan arvioimiseen. Lisäksi opas sisältää konkreettisia ikäihmiselle annettavia liikuntaohjeita sekä ravitsemusohjeita liikuntaharjoittelun vaikutusten vahvistumiseksi ja laadukkaan ravitsemuksen toteutumiseksi iäkkään arjessa.

Oppaassa olevat liitteet voit tulostaa seuraavista linkeistä:

Lataa pdf 0€