Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus – opas ohjaustyöhön (PDF)

Opas sisältää tietoa liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä ikäihmisten liikkumis- ja toimintakyvylle, terveydelle sekä hyvinvoinnille. Tietoa annetaan ikäihmisten liikuntasuosituksista ja liikuntaneuvonnan periaatteista. Lisäksi oppaassa kerrotaan ikääntyneiden ravitsemussuosituksista, ravitsemuksen perusperiaatteista sekä siitä, miten ravitsemus tulee huomioida ikääntyneiden voimaharjoittelun yhteydessä. Ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä muistisairauteen on oma luku.

Opas on ladattavissa PDF-tiedostona (painettu versio loppuunmyyty).

Oppaassa olevat liitteet voit tulostaa seuraavista linkeistä: