Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen

Kuva: Sirpa Polo

Kuva: Sirpa Polo

Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen -hankkeessa (2017–2018) edistämme etäteknologian avulla iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia osallistua terveysliikuntaryhmiin. Parannamme erityisesti syrjäseudulla asuvien ja toimintakyvyltään heikentyneiden yli 75-vuotiaiden ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia.

Hankkeessa kartoitamme ja kokeilemme virtuaalisesti ohjattua liikuntaa. Aluksi selvitämme, millaisia kokemuksia on saatu liikunnan etäohjaamisesta eläkeikäisten ihmisten kanssa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kartoituksen tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2017.

Seuraavaksi kokeilemme sellaisia etäohjaamisen tapoja, joita vertaisohjaajat voivat hyödyntää ohjatessaan syrjäseudulla kokoontuvia liikuntaryhmiä. Ryhmiin tavoitellaan iäkkäitä (75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Teemme pilotit yhteistyössä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan osallistuvien kuntien kanssa.

Sisällön suunnittelun helpottamiseksi muokkaamme Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa käytettyjä materiaaleja digitaaliseen muotoon. Kokoamme myös hyviä käytäntöjä, joiden avulla kunnat ja järjestöt voivat suunnitella iäkkäille ihmisille sopivaa virtuaalista liikunnanohjausta.

Hanke tukee Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa, jossa tuotetaan ja otetaan käyttöön hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan. Hanke on saanut rahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA, ent. Raha-automaattiyhdistys).

Hankkeen yhteyshenkilöt:

ohjelmajohtaja Elina Karvinen, 040 530 2603
suunnittelija Sonja Iltanen, 040 642 8602
suunnittelija Teija Vihervaara, 040 662 4962

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi