Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointia iäkkäille – tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille

Ajankohta: ajasta riippumaton
Toteutustapa: Itseopiskelu

Koulutuspaikka ja -osoite: Moodle -verkko-oppimisympäristö
Hinta: 80 €
Ilmoittautuminen viimeistään: jatkuva ilmoittautuminen

Lisätietoja:
Voit ilmoittautua koulutukseen koska tahansa. Saat tunnukset Moodle-verkko-oppimisympäristöön sähköpostitse viikon sisällä ilmoittautumisestasi. Mikäli tunnuksia ei kuulu, tarkista myös roskapostikansio. HUOM! emme lähetä tunnuksia 1.-31.7.2024 välisenä aikana.

Mielen hyvinvointia iäkkäille – tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille -verkkokoulutuksessa tutustut ikääntyneen mielen hyvinvoinnin rakentumiseen, voimaantumista vahvistavan ohjauksen periaatteisiin sekä ikäihmisten palveluissa kehitettyihin mielen hyvinvointia edistäviin työtapoihin.

Koulutus toteutetaan Moodle -oppimisympäristössä ja se koostuu luentotallenteista, oppimis- ja pohdintatehtävistä sekä oheismateriaalista (arvioitu ajankäyttö 8–10 tuntia). Moodle-tunnukset saat viimeistään viikon sisällä ilmoittautumisestasi. Koulutuksen suorittamisaika on 6 kuukautta ilmoittautumispäivästä. Verkkokoulutuksesta saa todistuksen.

Koulutusosiot

  1. Näkökulmia iäkkäiden mielen hyvinvointiin
  2. Voimaantumista vahvistava ohjaus
  3. Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen hyviä käytäntöjä
  4. Lopputehtävä: oppimisen reflektointi ja oman työn kehittämisen suunnitelma

Koulutuksessa

  • perehdyt ikääntyneen ihmisen mielen hyvinvoinnin kysymyksiin
  • tutustut PERMA –hyvinvointimalliin ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan iäkkäiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa
  • saat konkreettisia esimerkkejä ja välineitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi kotihoidossa, päivätoiminnassa ja ympärivuorokautisessa hoidossa
  • saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa mielen hyvinvointia edistävää toimintaa omassa työympäristössäsi

Koulutus on suunnattu iäkkäiden parissa työskenteleville ammattilaisille, alan opiskelijoille sekä esihenkilöille ja kehittäjille.

Hinta: 80 e

Kouluttajat: Tamara Björkqvist, koordinaattori, KM, sosiaali- ja terveysalan opettaja, Ikäinstituutti

Sisältötiedustelut: Tamara Björkqvist tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi, puh. 040 1905251

Ilmoittaudu tästä