Siirry sisältöön

Kolme avainta voimaantumiseen

Mikä sinua voimaannuttaa? Tätä kysymystä pohdimme VIVA! -hankkeessa, jossa kehitettiin iäkkäiden, muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä voimaantumista vahvistavaa ohjausta. Voimaantumista ei voi antaa toiselle, mutta sitä voi vahvistaa.

Voimaantumisesta kertoo voiman tunne ja hyvinvoinnin kokemus. Positiivisen psykologian piirissä on korostettu hyvinvoinnin tekijöinä myönteisiä tunteita, toimintaan uppoutumista, ihmissuhteita, merkityksellisyyden kokemusta ja aikaansaamisen tunnetta. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyvän huomaaminen rakentavat voimaantumista.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan viitoittamana voimaantumista voi katsoa tulevaan suuntaamisena ja konkreettisina arjen tekoina sekä voimavaroihin ja vahvuuksiin tarkentamalla. Kohtaamisen merkitys on keskeinen, kohtaamisen tilanteisiin kiteytyy paljon. Tietoisen läsnäolon ja myötätuntoisen suhtautumisen taito on kantava voima.

1. Myönteinen edellä

Mieti, mitä tuot kohtaamisiin. On tärkeää antaa myönteisille tunteille mahdollisuus. Ilo, tyyneys, onnellisuus, kiitollisuus, tyytyväisyys ja haltioituminen eivät vaadi suuria areenoita, vaan syntyvät usein pienissä kohtaamisissa. Voimme jokainen päivittäin vahvistaa toinen toistamme kohtaamisissa. Hyvän kohtaamisen vaikutukset ja voimaantumisen tunne kantavat pitkään.

2. Kannustavat sanat, arvostava kuuntelu

Sanoilla rakennamme todellisuutta, kudomme vuorovaikutusta ja luomme ilmapiiriä. Jokainen meistä valitsee itse, minkälaisia sanoja käyttää ja millaisiin asioihin sanoilla ohjaa huomiota. Voimavarojen ja vahvuuksien kieli vahvistaa myönteisyyttä. Kannustusta ja kiitosta kannattaa viljellä. Sanoilla voidaan avata eri näkökulmia ja esittää hyviä kysymyksiä valmiiden vastausten sijaan. Sanat tarvitsevat rinnalleen arvostavaa kuuntelua ja tilan antamista toiselle.

3. Yhdessä oppimisen ilo

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa avataan eri näkökulmia ja rakennetaan osaamista yhdessä arvostavassa ja tasavertaisessa ilmapiirissä vahvuuksia tunnistaen. Yhdessä toimien ja toinen toisiltaan oppien saadaan aikaan enemmän.

toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen ja suunnittelija Tamara Björkqvist
Ikäinstituutti

VIVA! -hankkeen valmennuspolkuja 2016-2017 on kuljettu yhdessä vanhustyön ammattilaisten kanssa, jotka jakoivat yhdessä vahvaa osaamistaan ja käytännön kokemustaan. Osaamisen rikkaus tuli näkyviin valmennuspolkujen päätepysäkillä toteutetussa toritapahtumassa ja basaarissa. Voimaantumista vahvistava ohjaus kiteytyi niissä pysähtymisen ja läsnäolon perustaan, kohtaamisen ja kuuntelun keskeisyyteen ja asennoitumisen voimaan.