Siirry sisältöön

Voimaa etäjumpasta

Kuva: Siri Sipilä

Kuva: Siri Sipilä

Iäkkäiden etäjumpan toimintamalliin kuuluu viikoittainen lähetys ja harjoittelua videoiden avulla 1–2 kertaa viikossa.

Etäjumppa tuo liikunnan iäkkään luo. Sen avulla on mahdollista liikkua myös silloin, kun kotoa lähteminen on vaikeaa esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Monipuolinen harjoittelu kuuluu ikääntyvien liikuntasuosituksiin ja etäjumpat ovat erinomainen osa täydentämään kokonaisuutta. Voitaksen sivuilta löydät ilmaiset kotijumpat.

Voimaa etäjumpasta® -toimintamalli

Voimaa etäjumpasta -toimintamalli on kehitetty Ikäinstituutissa alun perin kotona asuville yli 75-vuotiaille, joilla on alkavia toimintakyvyn rajoitteita. Etäjumppa sopii myös muille eläkeikäisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.

Etäjumppa on terveysliikuntaa, johon etäjumppaaja osallistuu tabletin tai tietokoneen avulla. Ohjaaja voi olla liikunnan ammattilainen tai koulutettu vapaaehtoinen. Toimintamallissa etäjumppalähetykset ovat reaaliaikaisia ja ne voivat olla yksi- tai kaksisuuntaisia. Mitä enemmän vuorovaikutusta halutaan, sitä pienempi ryhmän tulee olla. Lisäksi suosittelemme harjoittelua 1–2 kertaa viikossa, esimerkiksi videoiden avulla.

Voimaa etäjumpasta -toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia. Mittausten perusteella etäjumppa ylläpiti tai paransi osallistujien toimintakykyä. Myös digitaidot ja hyvinvointi lisääntyivät.

Tutustu etäjumpan tuloksiin (Tiiviisti Tutkimuksesta 1/2020)

Mukana kunnat, järjestöt ja vapaaehtoiset

Etäjumppa toteutuu parhaiten, kun mukana on monipuolista osaamista liikunnasta, iäkkäiden tarpeista ja digitaalisuudesta. Yhteistyötä voivat tehdä monin eri tavoin kunnat ja järjestöt, niin ammattilaiset kuin vapaaehtoisetkin.

Etäjumppa onnistuu järjestöiltä (Tiiviisti Tutkimuksesta 2/2021)

Päivitetty 19.11.2021