Siirry sisältöön

Yhteistyötä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi

Kuva: Arttu Kokkonen

Kuva: Arttu Kokkonen

Marttaliitossa käynnistettiin keväällä 2018 Vilppu-hanke, jonka tavoitteena on kehittää iäkkäiden ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä vapaaehtoistyötä. Voimaantumisen vahvistaminen ja myönteiseen suuntaaminen ovat hankkeen läpileikkaavana näkökulmana. Ikäinstituutti pääsi alusta saakka mukaan suunnittelemaan ja työstämään hankkeen materiaaleja sekä iäkkäiden mielen hyvinvoinnin teemoja sekä voimaantumista vahvistavaa ohjausta.

Kehittämistyön monet muodot

Vilppu-hankkeen alkuvaiheessa päätimme luoda uudenlaista ryhmätoimintaa iäkkäille. Yhteisen kehittämisen tuotoksena syntyi kuuden tapaamiskerran Hyvän mielen eväät -ryhmätoimintamalli oppaineen. Malliin yhdistettiin martoille tuttua arjen taitojen harjoittelua mielen hyvinvoinnin teemoihin. Esimerkiksi ruokareseptit saivat rinnalleen viikoittaiset Hyvän mielen reseptit.

Hyvän mielen eväät -ryhmiä ohjaavien vapaaehtoisten tueksi luotiin verkkokoulutus mielen hyvinvoinnin ja voimaantumista vahvistavan ohjauksen perusteista. Pian koulutuksen tueksi on myös valmistumassa opas Vahvistavan kohtaamisen aakkoset.  Vapaaehtoisten käytössä on myös muita Ikäinstituutin materiaaleja kuten Mielipakka, Luontoelämyspolku ja Elämäntaidot esiin -ohjaajan opas.

Marttapiirien vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille on järjestetty koulutusta voimaantumista vahvistavasta ohjauksesta. Koulutuksissa korostuivat myönteiseen suuntaamisen merkitys vapaaehtoisten tukemisessa ja ohjauksessa. Nämä tapaamiset jatkuvat vielä vuoden 2020 puolella.

Hankehelmiä

Vilppu-hankkeen vapaaehtoistoimintaa järjestetään tällä hetkellä 12 Marttapiirissä. Vapaaehtoisten ja ryhmiin osallistuneiden kokemukset ovat varsin rohkaisevia. Kyselyihin vastanneet osallistuneet ovat kokeneet saaneensa ryhmistä arkea helpottavaa tietoa ja taitoa, vertaistukea ja ystäviä. Tärkeäksi on koettu myös myönteinen ja kannustava ilmapiiri, joka rohkaisee keskustelemaan asioista.  Toiminta on vapaaehtoisten mielestä merkityksellistä ja mielekästä ja se antaa myös heille itselleen iloa ja voimaa.

Hanke jatkuu vielä vuoden 2020 loppuun saakka. Viimeinen vuosi on tuotosten ja materiaalien levittämisen aikaa. Työtä riittää – sillä Marttapiirejä on 14 ja yhdistyksiäkin yli 1000. Pelkästään Uudellamaalla toimii yli 9000 marttaa! Toivomme toki, että mielen hyvinvoinnin tieto ja arkiset vinkit sen vahvistamiseksi saavuttavat mahdollisimman monia marttoja – ikään katsomatta.

Vilppu -hanke on konkreettinen esimerkki siitä, miten parhaimmillaan järjestöt voivat yhdistää ja hyödyntää toistensa osaamista sekä jo olemassa olevia materiaaleja. Tämän lisäksi yhteistyö molempia kiinnostavien teemojen äärellä on ollut antoisaa ja rikastanut ajatuksia monin tavoin. Erityiskiitos erittäin sujuvasta yhteistyöstä Vilppu-hankkeen koordinaattorille Maria Uitolle!

Tamara Björkqvist
suunnittelija Ikäinstituutti

Iäkkäiden mielen hyvinvoinnin työtä on tehty Ikäinstituutissa jo pitkään. Marttaliiton Vilppu-hankkeessa tämän työn tuloksia on hyödynnetty monin eri tavoin.