Siirry sisältöön

Keskustellaan elämäntaidoista ja luonteenvahvuuksista

Mielen hyvinvoinnin taitopankista Ikäopisto.fi löytyy tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kuva: Ossi Gustafsson.

Mielen hyvinvoinnin taitopankista Ikäopisto.fi löytyy tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kuva: Ossi Gustafsson.

”Oikein odotin näitä sessioita”  – elämäntaitojen ja luonteenvahvuuksien jakaminen ryhmässä antoi voimavaroja omaan arkeen ja auttoi näkemään ikääntymisen myönteisiä puolia.

Helsingin Akateemisten Naisten mielen hyvinvoinnin ryhmissä muodostui vertaisohjaajille kaksi toimintamallia elämäntaidoista ja luonteenvahvuuksista keskustelemisen tueksi.

Elämänkokemuksen merkitys saa yhdessä keskustellen sille kuuluvan arvon ja samalla voi huomata, kuinka elämäntaitojaan, kuten luonteenvahvuuksiaankin voi myös tietoisesti kehittää iästä riippumatta.

Elämäntaidot esiin ja Vahvuuspajat-ryhmien osallistujat kertoivat vievänsä keskusteluista arkeensa mm. seuraavaa: “Pyrin analysoimaan motiivejani ja keskittymään myönteisten signaalien metsästykseen.” “Puolison kanssa ollaan keskustelu aiheesta. Hänkin on eritellyt omia vahvuuksiaan.” “Oikein odotin näitä sessioita ja sain niistä paljon ajateltavaa. ”Ihmisiä, niin läheisiä kuin tuntemattomiakin kohdatessa, yritän muistaa, että jokainen kohtaaminen voi tukea toista arjessa eteenpäin.” Vapaaehtoisryhmässä jatkamme vahvuuksien, elämäntaitojen ja ikääntymisen ilmiöiden parissa.”

Jokainen kuvasi saaneensa ryhmätyöskentelystä uusia näkökulmia omaan hyvinvointiinsa ja suosittelisi vastaavaa ryhmää sekä mielen hyvinvoinnin taitopankki -sivustoa ikätovereilleen. Osallistujat saivat myös valmiudet ohjata vastaavankaltaisia vertaisryhmiä.

Tapaamisissa hyödynnettiin ikäopisto.fi-sivustoa, arvioitiin sen sisältöä sekä tuotettiin sivuston kehittämiseen uutta sanastoa ja sisältöä.

Ikäopiston lisäksi voit perehtyä keskusteluryhmien sisältöihin näiden oppaiden avulla:

Elämäntaidot esiin – ohjaajan opas

Keskustele elämäntaidoista – opas

Mielen hyvinvointia miettimässä – opas

Mielen hyvinvoinnin sanoittajat -hankkeessa tavoiteltiin mielen hyvinvoinnin peruspilareita keskusteluryhmissä soveltaen ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja positiivisen psykologian tuottamaa tietoa.  Keskusteluryhmät oli suunnattu Helsingin Akateemiset Naiset ry:n eläkkeellä oleville jäsenille ja heidän läheisilleen. Keskeisinä teemoina olivat myönteisten tunteiden kirjo, elämäntaitojen näkökulma sekä vahvuuksien tunnistaminen. Hankkeessa käytettiin Ikäinstituutin käytännönläheisiä ja helposti sovellettavia työkaluja ja menetelmiä. Ryhmäprosessien myötä syntynyt vapaaehtoisten ikäasiantuntijoiden joukko jatkaa mielen hyvinvoinnin sanaston työstämistä Ikäinstituutin kanssa.

Teksti: Stina Fågel