Mielen hyvinvointia miettimässä – Opas varttuneiden vertaisryhmille

Tässä varttuneiden ihmisten omatoimisille ryhmille laaditussa oppaassa esitellään mielen hyvinvointiin liittyviä keskusteluteemoja harjoituksineen.

Ikäinstituutti 2017. Maksuton PDF, 30 s.

Haarni I & Fried S