Keskustele elämäntaidoista -opas

Opas tarjoaa välineitä keskustelujen käynnistämiseen erilaisissa iäkkäiden ryhmissä ja tapahtumissa. Sen avulla niin vapaaehtoiset, opiskelijat, läheiset kuin ammattilaisetkin voivat helposti löytää innostavia tapoja löytää elämäntaitojen ja mielen hyvinvoinnin osaamisen äärelle iäkkäiden kanssa.

Voit tulostaa tästä oppaan yksittäisiä tehtäviä:

Ikäinstituutti 2017. Maksuton PDF. 18 s.

Haarni I & Fried S