Siirry sisältöön

Ikäihmiset liikuntamotivaation lähteille

Kuva: Ossi Gustafsson.

Kuva: Ossi Gustafsson.

Monessa kunnassa tarjotaan liikuntaneuvontaa ja kehitetään neuvonnan palveluketjua terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien – usein nuorten tai työikäisten – tavoittamiseksi.  Ikäinstituutissa kannustetaan järjestämään liikuntaneuvontaa myös ikäihmisille poikkisektorisella yhteistyöllä. On tärkeää, että neuvojilla ja toiminnan järjestäjillä on osaamista ikääntymisen erityispiirteistä sekä niistä konkreettisista toimista, joilla ikäihmisiä tuetaan liikunnan aloittamisessa tai lisäämisessä.

Tavoita ja ota puheeksi

Ikäinstituutin Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutuksessa pohditaan, mistä ja miten tavoitetaan juuri ne ikäihmiset, jotka hyötyisivät neuvonnasta. Tarvitaan sujuvaa yhteistyötä soten ja liikunnan ammattilaisten kesken. Myös järjestöt tavoittavat iäkkäitä, joille liikuntaneuvonnasta voisi olla apua, kun liikkuminen on jostain syystä vähentynyt. Syyt voivat olla moninaisia. Muutto uudelle asuinalueelle tai kunnan keskustaan vaatii liikuntamahdollisuuksiin tutustumista ja totuttelua. Toipilasjakson jälkeen liikuntaharrastus on jäänyt ja usko omiin voimavaroihin voi olla vähentynyt. Puolison sairaus tai leskeksi jääminen vie monelta omaiselta voimat omasta kunnosta huolehtimiseen.

On tärkeää, että kaikki terveydenhuollon ammattilaiset osaavat ottaa liikunnan puheeksi vastaanotolla. Heidän on hyvä tietää oman alueensa liikuntaneuvonnasta ja liikuntamahdollisuuksista tai siitä, mistä saada vaikkapa vapaaehtoinen ulkoiluystävä iäkkäälle. Pystyvyyden tunne vahvistuu, jos pääsee kokeilemaan liikkumista turvallisessa seurassa.

Työvälineitä ratkaisukeskeisyydestä

Neuvonta on aina myös prosessi, jossa vuorovaikutus ja iäkkään kuuleminen on oleellista. Näin ollen keväällä 2021 yhdistimme koulutukseen osuuden Neuvojasta oivalluttajaksi. Neuvontatyötä tekevä nähdään tässä oivalluttajana ja fasilitaattorina, joka kulkee asiakkaan rinnalla kannustaen ja tukien sekä edistyksen askelia näkyväksi tehden.

Ratkaisukeskeinen työote, jossa keskitytään enemmänkin mahdollisuuksiin kuin haasteisiin, on omiaan tukemaan työntekijän jaksamista. Osuudessa tarjotaan uusia ratkaisukeskeisyyden työvälineitä sekä nostetaan esiin ihmisen sisäisen motivaation merkitys liikuntatottumusten muuttamisessa. Sisäisen motivaation herääminen kantaa tuloksiin asiakkaan itse oivaltaessa mihin kaikkeen hän pystyy, miten hän voi itse luoda tavoitteita itselleen ja kuinka hän niitä pääsee toteuttamaan. Aito ja arvostava kohtaaminen on pohjana edellä mainituille, joten tällaisen kohtaamisen osatekijät nostetaan myös esiin.

Koulutuksissa tarjoamme työvälineitä neuvojalle, tuomme esiin perusteluja ja tutkimustietoa liikunnan hyödyistä sekä kannustamme järjestäjiä entistä tiiviimpään yhteistyöhön eri sektoreiden kanssa.

 suunnittelijat Minna Säpyskä-Nordberg (KM, ft) , Stina Fågel (KM, ratkaisukeskeinen valmentaja, coach ) ja Saila Hänninen (TtM, ft)

Kiinnostuitko Ikäinstituutin liikuntaneuvontakoulutuksesta? Seuraava verkkokoulutus järjestetään 27.10. ja lähikoulutus 23.11. Helsingissä. Lue lisää koulutuskalenterista