Siirry sisältöön

Kuntavaalit ovat terveysvaalit!

Huhtikuussa pidetään vaalit, joissa jokaisen äänestysikäisen kuntalaisen on äänestettävä. Edessä on Suomen itsenäisyyden ajan suurin hallinnollinen muutos. Valtuustokauden aikana vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja monista muista kuntien nykytehtävistä siirtyy 18 maakunnalle. Lähes 220 000 kuntien työntekijää siirtyy uusien maakuntien palkkalistoille, budjetti pienenee puolella ja arjen toiminta joudutaan miettimään kokonaan uudelleen.

Kuntalaisten ja kunnan kannalta muutos on sekä uhka että mahdollisuus. Raskas vastuu terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja kustannusten kattamisesta siirtyy muiden harteille. Kunnille jää toisaalta ensisijainen vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Vapautuminen palvelutuotannosta tekee mahdolliseksi keskittymisen tähän kansalaisten hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeään tehtävään. Asiantuntijoiden arvion mukaan kolme neljäsosaa ihmisten terveyteen vaikuttavista yhteiskunnan päätöksistä ja toimista tehdään sosiaali- ja terveyskeskusten ja sairaaloiden ulkopuolella.

Kunta voi vaikuttaa asukkaidensa terveyteen ja hyvinvointiin kymmenillä ja taas kymmenillä eri tavoilla: kehittämällä elinympäristöä, edistämällä osaamista ja kulttuuria, lisäämällä alueen elinvoimaa ja edistämällä demokratiaa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tärkeä asia on turvallisuuden tunne. Se muodostuu toimivista liikennejärjestelyistä, rikollisuuden ehkäisemisestä, hyvästä ilmanlaadusta sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. Turvallisuutta luovat myös riittävät ja laadukkaat palvelut, yhteisöllisyys ja turvaverkostot.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa perustuu yhteistyöhön. Kumppaneita terveyden edistämisessä ovat yksittäiset kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunnat tukevat erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia. Osallistumalla järjestöjen toimintaan ihmiset auttavat toisiaan ja saavat itse apua.  Yhteistyö terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä on erityisen tärkeää ikäihmisille, joiden avun, tuen ja kontaktien tarve on muuta väestöä suurempi.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen siirtyminen kunnilta maakunnille aiheuttaa haasteita terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyölle. Muutoksen myötä suuri joukko asiantuntijoita siirtyy kuntien ja kuntayhtymien palkkalistoilta maakuntien palvelukseen. Pääosa peruspalveluista yhtiöitetään ja osa niistä siirtyy yksityissektorin hoidettavaksi. Hyvin toiminut yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden ammattilaisten ja kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaavien virkamiesten välillä voi vaikeutua ja joissain tapauksissa jopa katketa.

Nyt jos koskaan tarvitaan kuntapäättäjiltä kokemusta ja osaamista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä.  Lisäksi tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja kykyä verkottua ja kuunnella kansalaisten näkemystä siitä, mikä on tärkeää ja mihin pitää panostaa.

Kuntavaalit ovat terveys- ja hyvinvointivaalit. Älä unohda äänestää!

Jussi Huttunen

Kirjoittaja on Voimaa vanhuuteen ja Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelmien ohjausryhmän puheenjohtaja