Siirry sisältöön

Ota käyttöösi Ikiliikkuja-helmet

Iäkkäiden liikkumista edistetään valtakunnallisissa ja paikallisissa Ikiliikkuja-hankkeissa. Hankkeissa kehiteltyjä hyviä toimintatapoja ja -malleja kannattaa hyödyntää omassa työssä.

Valtakunnallisten Ikiliikkuja-hankkeiden helmet

Valtakunnalliset Ikiliikkuja-hankkeet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia +65-ikäisten liikkumisen edistämishankkeita. Hankkeiden kehittämistyön tuloksena on syntynyt monipuolisia materiaaleja ja toimintamalleja iäkkäiden terveysliikuntaan.

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Happihyppely-hankkeessa on käynnistetty liikuntaryhmiä, joissa ulkoillaan tai tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin yhdessä. Hanke on julkaissut liikuntavihkosen, jonka avulla voi seurata omaa liikuntamääräänsä ja pohtia omaa suhdettaan arjen aktiivisuuteen ja liikkumiseen.

Suomen Ladun koordinoimassa Hyvinvointia ulkoilusta- hankkeessa käynnistetään ulkoiluryhmiä, joissa tutustutaan erilaisiin tapoihin ulkoilla ja nautitaan yhdessäolosta. Hankkeessa on julkaistu materiaalia tukemaan vertaisohjaajia erilaisten ulkoilumuotojen käyttöönotossa. Kurkkaa esimerkiksi Metsämielimaistiainen ja  Frisbeegolfin pihapeliversiot.

Suomen Luustoliiton Ehkäistään Kaatumiset Liikunnalla -hankkeessa tavoitteena on vähentää kaatumistapaturmia liikuntamateriaalin avulla. Monipuolisia materiaaleja voivat hyödyntää niin harjoittelijat kuin ammattilaiset ryhmä- ja yksilökäytössä.

Suomen Kuurojen Urheiluliiton Ikiliikkujat-hankkeessa levitetään etäjumppaa viittomakielisille ikäihmisille. Etäjumpat ovat avoimia kaikille, katso aikataulu täältä. Opas kuulovammaisen liikkujan kohtaamiseen avaa sitä, miten kuulovamma kannattaa huomioida liikunnassa niin, että kuulovammaiset liikkujat kokevat tulevansa kohdatuksi tasavertaisena liikkujana.

Muistiliiton Muistiliikkuja-hanke tuottaa materiaaleja liikuntaneuvonnan ja liikunnanohjauksen ammattilaisille sekä muistisairaille ja läheisille muistisairaiden liikkumisen edistämiseen.

Eläkeiset ry:n Liikuntaverstaat-hankkeen tavoitteena on voimaannuttaa yhdistysten liikuntatoimintaa tarjoamalla ideoita ja kokeilemalla yhdistyksiin sopivaa liikunnallista tekemistä. Osaa materiaaleista voi hyödyntää kuka tahansa ja esimerkiksi Kuminauhalla voimaa -ohje löytyy viidellä kielellä.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n koordinoimassa Ikiliikkujille lisää liikettä -hankkeessa viedään käytäntöön iäkkäiden liikkumista edistävää toimintaa. Mukana on kuusi liikunnan aluejärjestöä ja Ikäinstituutti. Hanke on vasta alussa, mutta voit seurata eri alueiden tilaisuuksia aluejärjestöjen viestintäkanavista.

Paikallisissa Ikiliikkuja-hankkeissa liikutetaan iäkkäitä

Aluehallintoviranomaiset myöntävät vuosittain liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksia, joilla kunnat kehittävät eri ikäisten asukkaiden liikkumismahdollisuuksia. Yli 65-vuotiaisiin kohdistuvien Ikiliikkuja-hankkeiden tavoitteena on lisätä ikäihmisten osallisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa eri tavoin.

Tänä vuonna mukana on ennätysmäärä Ikiliikkuja-hankkeita. Yli sadassa uudessa tai jatkavassa hankkeessa kehitetään iäkkäiden liikkumismahdollisuuksia. Näistä 30 hankkeessa pääkohderyhmänä ovat ikäihmiset. Iäkkäiden liikkumismahdollisuudet paranevat eri puolilla Suomea, koska hankkeita on Kolarista Kirkkonummelle.

Mitä hankkeissa tehdään?

Paikallisissa Ikiliikkuja-hankkeissa edistetään iäkkäiden liikkumista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat tulla esimerkiksi hyvinvointialueelta, järjestöistä, urheiluseuroista tai yrityksistä. Hankkeiden toiminta voi kohdistua yhteistyön edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja liikuntatoiminnan lisäämiseen. Toimintaa kehitetään yhdessä iäkkäiden kanssa.

Hankkeiden toimenpiteet vaihtelevat tapahtumien järjestämisestä laajempaan toiminnan kehittämiseen. Tänä vuonna erityisesti yksilö- ja ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan kehittäminen ja toteuttaminen on monen hankkeen tavoitteena. Lisäksi hankkeissa mm. koulutetaan vertaisohjaajia ja ulkoiluystäviä sekä järjestetään tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluryhmiä. Monessa hankkeessa järjestetään myös liikuntatapahtumia ja -kokeiluja sekä panostetaan kaatumisten ehkäisyyn.

Ikäinstituutti tarjoaa hanketoimijoille tukea ja työkaluja, kuten maksuttomia koulutuksia, verkostoja, webinaareja, infokirjeitä ja materiaalia. Lue lisää hankkeiden tuesta.

Ikäinstituutin koordinoima Ikiliikkuja-toiminta on osa valtakunnallista opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuvat-kokonaisuutta. Ikiliikkuja tukee paikallisia ja valtakunnallisia Ikiliikkuja-hankkeita sekä kaikkia yli 65-vuotiaiden liikunnallisen elämäntavan edistämisestä kiinnostuneita www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja/.

Teksti: Anna-Maria Mansikka ja Hanna Valkeinen