Siirry sisältöön

Tervetuloa Mielen hyvinvoinnin sillalle!

Miten keskustella ikäihmisten kanssa toivosta ja elämän tarkoituksesta? Mielen hyvinvoinnin silta -mallista löydät välineitä myös elämänkokemuksen arvon ja arjen voimavarojen tunnistamiseen.

Ikäinstituutissa on tehty pitkäjänteistä työtä ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi jo kymmenen vuoden ajan. Kuluneiden vuosien aikana on tuotettu oppaita sekä kehitetty keskusteluryhmämalleja ja monenlaisia välineitä, joiden avulla teemasta voidaan keskustella ja mielen hyvinvointia vahvistaa. Ikäinstituutin juhlavuoden kunniaksi nostamme esiin Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmämallin.

Mielen hyvinvoinnin silta -malli kehitettiin Vanhuuden mieli -projektissa (v. 2011–2015). Malli kehitettiin ja pilotoitiin kolmessa keskusteluryhmäprosessissa. Päämääränä oli ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistäminen ja lähtökohtana heidän oman äänensä kuuleminen. Hankkeessa julkaistiin neljä teosta: Mielen voimaa – opas ikääntyville ihmisille, Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmämallin ohjaajan opas, Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi -kirjallisuuskatsaus sekä hanketta kokoava Vanhuuden mieli -kirja.

Keskusteluryhmämallin sisältö

Hankkeessa kehitettyä tietotaitoa on levitetty eteenpäin vanhustyön ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Keskusteluryhmämalli on voimavaralähtöinen, myönteisten näkökulmien löytämiseen ohjaava ja vahvistaa osallistujien elämäntaitoja. Tapaamiskertoja ryhmäprosessissa on yhteensä 10. Toivon, mahdollisuuksien ja elämän tarkoituksellisuuden herättely ovat läsnä kaikissa tapaamisissa. Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmiä voi ohjata ammattilainen tai vertaisohjaaja – tärkeintä on kiinnostus mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Helposta sovellettavuudesta kertoo se, että olemme kuulleet monenlaisista tavoista käyttää mallia omassa toiminnassa; joku on toteuttanut ryhmäprosessin kirjekurssina, ja jotkut taas soveltaneet yksittäisiä tapaamiskertoja ja harjoituksia osana muuta ryhmätoimintaa tai yksilötapaamisissa.

Mielen hyvinvoinnin teemat kiinnostavat

Mielen hyvinvoinnin silta -koulutusta toivottiin järjestettäväksi ja päätimmekin toteuttaa sen maksuttomana verkkokoulutuksena. Maaliskuussa alkaneen kurssin osallistujapaikat täyttyivät todella nopeasti ja koulutuksen suosio yllätti meidät. Kurssille osallistuu tänä keväänä 35 henkilöä. Verkkokoulutuksen osallistujien toiveissa korostuivat vinkkien, uusien keinojen ja sisältöjen saaminen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen, ajatusten vaihto toisten samaa työtä tekevien kanssa, valmiuksien lisääminen haastavissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten tukemiseen ja kohtaamiseen sekä ideoiden saaminen ryhmätoimintaan.

Mielen hyvinvoinnin silta -ohjaajan oppaan voi ladata ilmaiseksi itselleen verkkokaupasta. Tapaamiskertojen teemoissa käsitellään tärkeitä mielen taitoja, kuten arjen voimanlähteitä, asennoitumista ja näkökulman vaihtamista, kiitollisuutta, vahvistavia tarinoita ja katseen suuntaamista tulevaisuuteen.

Oppaasta saat vinkkejä mielen hyvinvoinnin työhön ikäihmisten kanssa. Tutustu oppaaseen ja muihin mielen hyvinvoinnin materiaaleihin verkkokaupassamme.

Teksti: Paula Noronen ja Sirkkaliisa Heimonen.