Vanhuuden Mieli

Vanhuuden Mieli -kirjassa paneudutaan ikäihmisten mielen hyvinvointiin. Kiinnostuksen kohteina ovat ikäihmisten mielen voimavarat, elämän tarkoituksellisuuden tunne ja elämänmuutoksissa selviytyminen. Kirjassa kuvataan Vanhuuden Mieli -hankkeessa (RAY 2011–2014) tehtyä työtä, tuotettua tietoa ja ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi kehitettyjä välineitä. Ikäihmisten näkemykset mielen hyvinvointiin vaikuttavista ja elämän tarkoituksellisuuden tunnetta vahvistavista tekijöistä ovat olleet avainasemassa hankkeen kehittämistyössä. Niissä nousee esiin arjen voimanlähteiden merkitys ja asennoitumisen voima. Kirjan keskeinen viesti on, että mielen hyvinvointiin liittyvä tieto ja sen vahvistamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille.

Heimonen S & Fried S (toim.)

Ikäinstituutti 2015.  144 s.  Maksuton PDF.