Ikäopiston rakentaminen käynnissä

Ikäopisto alkaa koota mielen hyvinvoinnin tietotaitoa saman katon alle kaikkien käytettäväksi. Vuosien varrella Ikäinstituutin mielen hyvinvoinnin hankkeet ovat tuottaneet runsaasti oppaita ja välineitä aihepiiriin liittyen. Vanhuuden Mieli, Elämäntaidon eväät, VIVA! ja Mielen hyvinvointi voimaksi ikäihmisten elämänhaasteisiin -hankkeiden materiaali paketoidaan Ikäopistossa uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi.

Ikäopisto on virtuaalinen ja alueellinen. Virtuaalisena se tulee sisältämään luentoja, kursseja, valmennuksia ja materiaalia. Ikäopistossa voi perehtyä tietoon ikääntymisestä ja mielen hyvinvoinnista, hakea eväitä hyvään arkeen ja löytää valmennuksia, jotka auttavat itsetuntemuksen vahvistamisessa ja tiedon soveltamisessa omaan elämäntilanteeseen.

Alueellisena Ikäopisto vie mielen hyvinvoinnin osaamista ikäihmisten tueksi sekä ratkaisukeskeistä, voimaantumista vahvistavaa ohjausta järjestökentän ja muiden toimijoiden käyttöön. Ikäopiston toimintaa pilotoidaan ensimmäisessä vaiheessa Kouvolan alueella, missä syksyn aikana tullaan järjestämään mm. yleisötilaisuus ja kumppanikahvit. Yhteistyössä ovat Kouvolan kansalaisopisto, Kouvolan seudun Muisti ja Kymenlaakson Sydänpiiri.

Ikäopiston rakentamisessa tarvitaan yhteistyötä. Käyttäjien ääni ja kumppanijärjestöjen näkemykset rakentavat, rikastavat ja syventävät Ikäopiston sisältöjä ja toimintaa. Yhdessä hankkeissa luotuun vahvaan perustaan rakentamalla syntyy osaamiskeskus, joka tuo mielen hyvinvoinnin tietoa käytännönläheisellä tavalla kaikkien saataville. Mielen hyvinvoinnin tietotaito ja voimaantumista vahvistava ohjaus tavoittaa yhdistysten ja muiden toimijoiden kautta iäkkäät, jotka elävät terveytensä tai toimintakykynsä heikentymisen vuoksi tai muutoin haastavissa elämäntilanteissa.

Vähitellen rakentumassa on monipuolinen kokonaisuus mielenkiintoisista aiheista käytännönläheisellä tavalla toteutettuna. Seuraa Ikäopiston rakentumista, kerro kehittämisideoita ja esitä toiveita sisällöstä. Kuulemme siis mielellämme ajatuksia ja toiveita opiston toiminnasta.

Ikäopistoa rakentavat:

suunnittelija Elisa Virkola

suunnittelija Leena Rasanen

suunnittelija Tamara Björkqvist 

suunnittelija Stina Fågel

Toiminnasta vastaa toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen

Tule tapaamaan Ikäopiston rakentajia Suomi Areenan Kansalaistorille 19.-20.7. Poriin!