Siirry sisältöön

Suunnittelija Elisa Virkola, YTT

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-689 6937

Elisa Virkola toimii suunnittelijana Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiaalityöntekijä. Työssään Virkola haluaa edistää haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien iäkkäiden hyvinvointia, tuoda esiin heidän voimavarojaan sekä avartaa näkökulmia ikääntymiseen ja vanhuuteen. Sosiaaligerontologian väitöstutkimuksessaan 2014 hän tarkasteli yksinasuvien muistisairaiden naisten kokemuksia ja toimijuutta kaupunkiympäristössä. Tutkimus tuotti uraauurtavaa tietoa muistisairaasta ihmisestä toimijana sekä rikasta kuvausta sairauden moninaisista seurauksista arkeen.

Poimintoja julkaisuista

Virkola E (2018) Muistisairas ihminen on nähtävä toimijana. Mielipide, Helsingin Sanomat 27.1.2018.

Virkola E (2014) Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen
arjessa. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Virkola E (2014) Yksinasuvan muistisairaan naisen toimijuus ja eettisiä kipupisteitä arjessa. Jaakola
A-M, Leinonen L & Väänänen-Fomin, M (toim.) Eettisyys ihmistyössä. Tutkiva sosiaalityö. Talentia
lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 35-38.

Virkola E (2009) Dementiakodin asukkaiden toimijuus ryhmätoimintatilanteissa. Gerontologia 3,
146-156.