Siirry sisältöön

Koordinaattori Elisa Virkola, YTT

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-689 6937

Elisa Virkola toimii koordinaattorina Ikäopisto-toiminnassa. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiaalityöntekijä. Työssään Virkola haluaa edistää haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia, tuoda esiin heidän voimavarojaan sekä avartaa näkökulmia ikääntymiseen ja vanhuuteen. Sosiaaligerontologian väitöstutkimuksessaan 2014 hän tarkasteli yksinasuvien muistisairaiden naisten kokemuksia ja toimijuutta kaupunkiympäristössä. Tutkimus tuotti uraauurtavaa tietoa muistisairaasta ihmisestä toimijana sekä rikasta kuvausta sairauden moninaisista seurauksista arkeen. Ennen siirtymistä Ikäinstituuttiin Virkola toimi tutkijana Tampereen yliopistossa, Koneen Säätiön rahoittamassa Kohti kaksitahti-Suomea? -hankkeessa. Hankkeessa hän haastatteli ja seurasi ikääntyviä henkilöitä heidän työuriensa taitekohdissa, heidän kohdatessaan työttömyyttä tai siirtyessään eläkkeelle.

Poimintoja julkaisuista

Virkola E (2018) Muistisairas ihminen on nähtävä toimijana. Mielipide, Helsingin Sanomat 27.1.2018.

Virkola E (2017) Koti, esineet ja muistisairaus. Blogi-kirjoitus Suomen Muistiasiantuntijoiden
Inhimillistä-blogissa 1.6.2017.
https://muistiasiantuntijatblogi.wordpress.com/author/sumublogi/page/2/

Virkola E (2014) Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen
arjessa. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42804

Virkola E (2014) Yksinasuvan muistisairaan naisen toimijuus ja eettisiä kipupisteitä arjessa. Jaakola
A-M, Leinonen L & Väänänen-Fomin, M (toim.) Eettisyys ihmistyössä. Tutkiva sosiaalityö. Talentia
lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 35-38.
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/data/_uploaded/tutkivasosiaalityo2014.pdf

Virkola E (2009) Dementiakodin asukkaiden toimijuus ryhmätoimintatilanteissa. Gerontologia 3,
146-156.