Suunnittelija Stina Fågel, KM, ratkaisukeskeinen valmentaja, coach

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, puh. 040 703 0312 Sina-pien

Stina Fågelilla on yli kolmenkymmenen vuoden monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveysalan järjestötyöstä. Hän on mm. vastannut Väestöliitossa sen Ystäväpalvelun toiminnasta, tukenut ja ohjannut vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä, luennoinut, koordinoinut tapahtumia sekä osallistunut hankkeiden hallinto- ja viestintätehtäviin. Stina Fågel on myös osallistunut useiden tietokirjojen toimittamiseen Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella sekä ikäihmisiin liittyvien verkkoaineistojen tuottamiseen.

Stina Fågel toimii suunnittelijana Mielen toimialalle sijoittuvassa Ikäopisto-hankkeessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen työskentelytavan soveltaminen ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisessä.

Poimintoja julkaisuista

Fågel S & Heimonen S (2018) Var positiv! En bok om psykiskt välbefinnande för äldre (PDF)

Fågel S & Heimonen S (2017) Myötämieltä! Mielen hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille (PDF)

Fågel S, Jonsson M, Korvela P ja Kupiainen A (toim.) (2011) Arki haltuun – Sekvenssimenetelmä perhetyössä. Väestöliitto.

Fågel S, Rotkirch A & Söderling I (toim.) (2010) Farkkumummoja ja pehmovaareja – uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto.