Siirry sisältöön

Ideoita terveysliikuntaan Voimaa vanhuuteen -kirjasta

Ilkka Vuori, Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari ovat koonneet Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman 15-vuotisen taipaleen kirjaksi. Kirja valottaa, miten ohjelmassa on otettu käyttöön, kehitetty ja levitetty tutkittuun tietoon perustuvia iäkkäiden terveysliikunnan toimintamalleja yhdessä järjestö- ja kuntakumppaneiden kanssa.

Voimaa vanhuuteen – liikuntaohjelman kuvaus ja analyysi -kirjassa esitetään ohjelman tieteellinen pohja, ohjelman asteittainen kehittyminen, valitut toimintatavat ja saavutetut tulokset. Liikunnan kehittämistyötä palvelee ohjelmaan valittujen ja siinä kehittyneiden hyvien käytäntöjen kuvaukset ja ulkopuolisten sekä kirjoittajien omat arvioinnit onnistumisen edellytyksistä.

”Uskomme, että kirjan tietoa ja kokemusta voidaan hyödyntää laajasti liikuntaa ja terveyttä edistävien hankkeiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Tietoa voidaan käyttää myös terveyden edistämisen koulutuksissa”, kertoo emeritusprofessori Ilkka Vuori.

Kirjan tekijät, emeritusprofessori Ilkka Vuori ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa vuosina 2004–2019 johtanut Elina Karvinen ovat Voimaa vanhuuteen -strategiaryhmän jäseniä. Pirjo Kalmari on nykyinen ohjelmakoordinaattori. Kirjan tuottamista on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lataa kirja maksutta Ikäinstituutin verkkokaupasta

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Vuodesta 2004 lähtien ohjelmassa on ollut mukana yli 200 kuntaa. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.