VOIMAA VANHUUTEEN – liikuntaohjelman kuvaus ja analyysi

Voimaa vanhuuteen -kirja välittää ikäihmisten terveysliikuntaohjelman teoriataustaan nojaten ohjelmassa kertynyttä tietoa, kokemusta ja hyviä käytäntöjä. Niitä voidaan hyödyntää liikunnan ja terveyden edistämisen hankkeissa sekä koulutuksissa. Kirjoittajat ovat toimineet koko uransa terveysliikunnan tutkimuksen ja kehittämistyön parissa.

Ikäinstituutti 2021. 220 s.

Vuori I, Karvinen E & Kalmari P