Digillä uutta virtaa iäkkäiden terveysliikuntaan

Voimaa vanhuuteen -ohjelma rikastuu vastikään käynnistyneillä digipilottikokeiluilla. Kokeilussa kaukana liikuntapalveluista asuvat iäkkäät pääsevät liikkumaan helposti omissa kodeissaan. Apuna heillä ovat tätä varten tuotetut kotijumppavideot ja etäohjattu liikunta mobiililaitteiden avulla. Koulutetut vertaisohjaajat tukevat jumppaajia tarvittaessa harjoittelussa ja laitteiden käytössä.

Iäkkäiden terveysliikunnan etäohjausta on kehitetty jo yli kymmenen vuoden ajan hankkeissa, ja se on osa arkea yhä useammassa kunnassa ja järjestössä. Etäohjauksen toteuttamistapoja on monia. Liikuntaa ohjataan esimerkiksi videoneuvottelujärjestelmien avulla, jolloin ohjaaja ja ohjattavat näkevät toisensa reaaliajassa. Iäkkäiden liikunnanohjauksessa käytetään myös sosiaalisessa mediassa tai verkkoalustoilla julkaistuja videoita. Tästä asiasta voi lukea lisää Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta -raportista

Ikäinstituutti kehittää Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeessa (2017–2019) neljässä Voimaa vanhuuteen -kunnassa (Kolari, Utajärvi, Mikkeli ja Karstula) etäohjattua terveysliikuntaa yhdessä iäkkäiden kanssa. Jumppaamaan etsitään kotona vielä itsenäisesti asuvia yli 75-vuotiaita ja toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneitä ikäihmisiä, jotka eivät pääse pitkien välimatkojen takia osallistumaan jumpparyhmiin.

Piloteissa kokeillaan erilaisia etäohjauksen toimintamalleja, joissa yhteistä on iäkkäiden vertaisohjaajien tuominen mukaan toimintaan

”Vertaisohjaajien panos on hyvin tärkeä, sillä he pääsevät paikan päällekin auttamaan iäkkäitä. Vertaisten esimerkki myös rohkaisee iäkkäitä kokeilemaan digimateriaaleja ja uutta teknologiaa”, painottaa suunnittelija”, fysioterapeutti Teija Vihervaara Ikäinstituutista.

Iäkkäät osallistuvat kuntakeskuksista tai kylätaloilta lähetettävään jumppaan kotonaan tabletin avulla. He näkevät ja kuulevat jumpparyhmän ja sen ohjaajan, ja voivat keskustella heidän kanssaan.

Toinen tärkeä palanen on kotiharjoittelu, johon iäkkäät saavat myös tarvitessaan tukea vertaisohjaajalta. Kotiharjoittelua tukevat myös Kävely kevyemmäksi ja VoiTas 1, 2 ja 3 –jumppavideot, jotka ovat syksyllä käytettävissä myös Voitas.fi – liikepankissa

”Digitaalisuus on upea mahdollisuus lisätä haja-asutusalueiden iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelumahdollisuuksia”, toteaa suunnittelija, muotoilija ja gerontologi Sonja Iltanen Ikäinstituutista.

Ensi vuonna on tavoitteena jalkauttaa digikokeilun hyviä käytäntöjä muihin Voimaa vanhuuteen -kuntiin.

Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta -raportti

Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja sitä tukee SOSTE:n Järjestö 2.0 -koordinaatiohanke.

Teksti: Sonja Iltanen