Jo puolet kärkikunnista järjestää 75+ tehoharjoittelua kuntosalilla

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkikunnaksi on rekisteröitynyt johtavan viranhaltijan päätöksellä jo 102 kuntaa. Viime vuonna koulutettiin 200 liikunnan, kuntoutuksen ja seniorityön ammattilaista sekä järjestöjen vapaaehtoistoimijoita jalkauttamaan kuntiin ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on tukea itsenäistä kotona asumista ja osallisuutta lisäämällä nimenomaan vähän liikkuvien, heikentymisriskissä olevien iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelua sekä ulkoilua. Kunnat lisäävät liikuntaa yhdistämällä ennakkoluulottomasti kaikkien sektoreiden, myös järjestöjen voimavarat. Vuonna 2018 Voimaa vanhuuteen -työtä vauhditetaan ja syvennetään maakunnallisilla oppimisverkostoilla.

Viime vuoden seurantakyselyn mukaan 96 % kärkikunnista (n=54) on ehtinyt ottaa käyttöön ainakin yhden hyvän 75+ terveysliikuntakäytännön. Suosituimmat käytännöt olivat osallistuminen Vie Vanhus ulos -kampanjaan (61 % kunnista), toimiva poikkisektorinen yhteistyöryhmä (43 %) sekä iäkkäiden tehoharjoittelu kuntosalilla ja jatkoryhmiin ohjaaminen (43 %).

Kärkihankkeen toisena toimintavuonna kuntia tuetaan tiiviisti oikean kohderyhmän löytämisessä, hyvien käytäntöjen juurruttamisesta ja maakunnallisten verkostojen rakentamisessa. Vuoden aikana järjestetään yhteensä seitsemän maakunnallista Voimaa vanhuuteen -verkostotyöpajaa Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Turussa.

”Pirkanmaan ja Itä-Suomen onnistuneet Voimaa vanhuuteen -verkostotyöpajat loivat uskoa maakunnallisten oppimisverkostojen tarpeellisuuteen jakaa osaamista ja oppia uutta. Yhdessä luodut pelisäännöt ja seuraavan tapaamisen järjestämisvastuusta sopiminen loivat kuntien yhteiselle tekemiselle vahvan perustan ja tulevaisuuden näyn”, summaa kärkisuunnittelija Liisa Paavola Ikäinstituutista.

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeen tavoitteena on kaventaa iäkkäiden terveyseroja, jonka vuoksi kuntien liikuntatarjontaa pitää lisätä ja räätälöidä vähän liikkuville, liikuntaharjoitteluun tottumattomalle 75+ väelle.  Pienituloisuus edellyttää tarjotun toiminnan maksuttomuutta ja toimintakyvyn alkava heikentyminen ”läheltä liikkeelle” periaatetta tai kuljetusta.

”Tämä uusi ja usein liikuntatoimelle näkymätön iäkkäiden kohderyhmä haastaa kärkikuntien toimijoita. Miten tavoitamme taajamien ulkopuolella asuvat tai ei vielä kotihoidon piirissä olevat liikunta välttämättä tarvitsevat iäkkäät ihmiset?”, muistuttaa Paavola.

Viimeinen hetki ilmoittautua kärkikunnaksi

Eniten kärkikuntia löytyy Etelä-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. Näissä maakunnissa kaikki kunnan kehittävät Voimaa vanhuuteen -toimintaa. Katso, onko oma kuntasi jo mukana. Kunnat voi ilmoittautua kärkikunnaksi johtavan viranhaltijan tai lautakunnan päätöksellä verkkolomakkeella 28.2.2018 asti.

Kärkikuntia tuetaan hyvien toimintatapojen jalkauttamisessa maksuttomilla kouluttajakoulutuksilla, Moodle verkko-oppimisalustalla sekä teemakohtaisilla Työn tueksi -sähköposteilla ja henkilökohtaisella ohjauksella kärkikuntien yhdyshenkilöille. Lisäksi Voimaa vanhuuteen -kunnat voivat jakaa omaa tekemistä ja oivalluksia tai kysyä neuvoa suljetussa Voimaa vanhuuteen VIP -Facebook-ryhmässä.

Tervetuloa tekemään liikuntatekoja kotona kiikun kaakun pärjäävien ikäihmisten hyväksi!

Tutustu tarkemmin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeen vuoden 2017 seurantakyselyn tuloksiin

Teksti: Anne Honkanen