Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittaudu kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi

Ilmoita kuntasi mukaan Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeeseen. Ilmoittautua voivat kunnat, jotka eivät ole olleet tai ole mukana Voimaa vanhuuteen –mentorointiohjelmassa

Kunta nimeää kärkihankkeeseen kaksi yhteyshenkilöä, mielellään työpari (liikuntatoimi + sos.terveystoimi), joiden sähköpostiosoitteisiin lähetetään

  • kärkihankkeen materiaalipaketteja sekä kutsuja koulutuksiin ja verkostoitumistilaisuuksiin
  • sähköinen kysely kuntanne 75+ väestön liikuntatarjonnasta

* Pakollinen kenttä
Kuntamme sitoutuu ottamaan käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä toimintatapoja poikkisektorisella yhteistyöllä kotona asuvien, yksinäisten ja taloudellisesti heikompiosaisten (75+) ikäihmisten hyväksi ja raportoimaan saaduista tuloksista. *

Päätöksen tehneen johtavan viranhaltijan tai lautakunnan puheenjohtajan yhteystiedot

1. Yhteyshenkilö (Liikunta- tai vapaa-aikatoimen viranhaltija tai vastaava)

Annan luvan julkaista tietoni (taho, titteli ja nimi) verkkosivuilla. Tämä helpottaa alueellista verkostoitumista.

2. Yhteyshenkilö (Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltija tai vastaava)

Annan luvan julkaista tietoni (taho, titteli ja nimi) verkkosivuilla. Tämä helpottaa alueellista verkostoitumista.

Listaa ”Hyvät käytännöt” tärkeysjärjestykseen (1= tärkein ja 6= vähiten tärkein), jotka kuntanne suunnittelee ottavansa alustavasti käyttöön vuosina 2017-2018.

Ikäihmisten liikuntaraati *
Tehoharjoittelujakso kuntosalilla ja jatkoryhmiin ohjaus *
Liikkumiskyvyn testaus *
Vertaisohjattu liikuntatoiminta *
Ulkoliikunta *
Esteettömät ja turvalliset liikkumisympäristöt *

Hyväksyn tietojen säilytyksen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti. *