Ilmoittaudu Voimaa vanhuuteen -kärkikunnaksi, mukana jo 80 kuntaa

Nyt kannattaa ilmoittautua Voimaa vanhuuteen -kärkikunnaksi, jotta ehtii parhaiten hyödyntämään laajan ikäihmisten terveysliikuntatarjottimen annin. Kärkikunnat saavat itse päättää, mitä hyviä toimintatapoja ottavat käyttöön ja millä laajuudella. Mukana ollaan siis omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti. Hyödynnä maksuttomat kouluttajakoulutukset, joita järjestään ympäri Suomea sekä maakunnalliset Voimaa vanhuuteen -verkostotyöpajat, joissa vahvistetaan kuntien välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Kärkikuntia on jo 80, eniten Etelä-Karjalasta ja Pohjois-Savosta.

Myös moni iso kaupunki on mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkihankkeessa. Espoo aikoo syventää hankkeen avulla eri hallintokuntien kanssa tehtävää yhteistyössä kotona kiikun kaakun pärjäävien iäkkäiden liikuntapalveluissa.

”Kun yhdessä tehdään, niin vastuutakin jaetaan useammalle toimijalle. Nykyisten palveluiden katveeseen jäävien yhteinen tunnistaminen on myös aloitettu. Pyrimme luomaan asiakkaiden varhaisesta tunnistamista ja toiminnasta konsepteja. Myös tehoharjoittelujakso kuntosalilla ja vapaaehtoisten koulutus ovat jo työn alla”, toteaa Espoon liikuntasuunnittelija Esa Yletyinen.

Espoossa on jo paljon hyvää toimintaa ja yhteistyötä, mutta työsarkaa siitäkin huolimatta vielä riittää. Väestöennusteen mukaan kaupungin 75+ väestön määrä kasvaa noin 10 000 hengellä seuraavan seitsemän vuoden aikana.

”Kehitämme yhdessä palveluita, yhteistoimintaa ja työkaluja tulevaisuutta varten. Kärkikoulutukset antavat hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä oman toimintamallin kehittämiseen”, lisää Yletyinen.

 

Näin ilmoittaudut kärkikunnaksi

 1. Ilmoittaudu verkkolomakkeella
  Ilmoittautuminen on helppoa verkkolomakkeella. Liitä siihen johtavan viranhaltijan päätösasiakirja ja nimeä kaksi yhdyshenkilöä, mieluiten yksi liikunta- tai vapaa-ajan viranhaltija ja yksi sosiaali- ja terveystoimen viranhaltija.
 1. Valitse sopivimmat kouluttajakoulutukset koulutuskalenterista
  Suosituksena on aloittaa Hyvät käytännöt -koulutuksesta. Jokaiseen koulutusteemaan (VoiTas =voima- ja tasapainoharjoittelu, Ulkoiluystäväksi iäkkäälle ja Hyvät käytännöt) voi lähettää 1-3 osallistujaa/kunta. Isoilla kaupungeilla kiintiö on max 3 osallistujaa/koulutus.  Tutustu koulutuskalenteriin.
 1. Ilmoittaudu maakunnalliseen Voimaa vanhuuteen -verkostotyöpajaan
  Ikäinstituutti käynnistää yhteistyössä aluehallintoviranomaisten kanssa Voimaa vanhuuteen maakunnalliset verkostotyöpajat Voimaa vanhuuteen -kärkikuntien yhdyshenkilöille ja muille toiminnassa mukana oleville henkilöille. Tavoitteena on tiivistää kuntien välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ikäihmisten terveysliikunnasta. Työpajat luovat pohjaa tuleviin maakunnallisiin yhdyspintapalveluihin. Ensimmäinen Pirkanmaan verkostotyöpaja pidetään 30.11. Tampereella.

 

Hyödyt kärkikunnille

 • Maksuttomat kouluttajakoulutukset lähellä
 • Vertaistukea muilta paikallisilta toimijoilta maakunnallisissa oppimisverkostoissa
 • Ikäinstituutin suunnittelijoiden tuki kehittämistyölle

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jolla levitetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä.