Siirry sisältöön

Ystävätoimintaa korona-aikana

Korona-aika on aiheuttanut Suomen Punaisen Ristin toiminnassa monenlaisia muutoksia ja varsin nopeaa sopeutumista. Vaikutukset ovat näkyneet erityisesti ystävätoiminnassa, jossa tuhannet vapaaehtoiset ovat tavallisesti kohdanneet asiakasystäviään kasvotusten. Tapaamiset ovat useille yksinäisille viikon kohokohta ja joillekin jopa ainoita sosiaalisia kontakteja.

Koronasta johtuen kasvokkaiset sekä kahdenkeskeiset että ryhmätapaamiset on nyt jouduttu pääosin perumaan eikä vielä tiedetä, milloin niihin voidaan palata entisellä tavalla. Oman haasteensa tilanteeseen on aiheuttanut se, että useat asiakasystävistä ovat juuri niitä, jotka tilanteessa kaipaisivat eniten apua ja tukea. Kyseessä ovat usein ikääntyneet, joilta puuttuvat tukea tarjoavat läheiset ja muut tukiverkostot.

Uudessa tilanteessa on jouduttu ottamaan nopeasti käyttöön uusia välineitä ja toimintatapoja. Vapaaehtoisia on kannustettu pitämään yhteyttä asiakasystäviinsä puhelimitse ja useat ystävävälitykset ovat ottaneet yhteyttä kaikkiin listoillaan oleviin henkilöihin varmistaakseen, että he saavat tarvitsemaansa apua. Paikallisosastot ovat myös perustaneet itse tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä erilaisia kuljetuspalveluja, joiden kautta apua tarvitseville on voitu toimittaa kotiin esimerkiksi ruokaa. Toiminta on ollut aktiivista ja vetänyt mukaan toimintaan myös paljon uusia vapaaehtoisia. Myös jo muutamia vuosia toiminut verkkoystävätoiminta, jossa ystäväpari keskustelee esimerkiksi chat-palvelun tai sähköpostin avulla, on lisännyt suosiotaan. Erityisesti nuorten suosiossa ollut palvelu on saanut koronan myötä myös varttuneempaa väkeä lähtemään yhä enenevissä määrin mukaan toimintaan. Verkossa voi viestiä usealla tavalla ja ikäihmiset valitsevatkin viestintävälineekseen usein sähköpostin.

Entistä valmiimpana tulevaan

Tilanteen hieman vakiintuessa ystävätoiminnassa on lähdetty kokeilemaan myös useita uusia menetelmiä yksinäisyyden torjumiseen. Keskeisimpänä uutena toimintamuotona vapaaehtoisia on koulutettu vetämään erilaisia verkkoryhmiä, jotka osaltaan korvaavat fyysisiä kohtaamispakkoja. Verkkoryhmiä on sekä suljettuja että avoimia ja eri teemoihin perustuvia. Verkkoryhmää vetävä vapaaehtoinen tukee osallistujia teknisten asioiden kanssa ja johtaa ryhmän keskustelua. Vaikka toiminta vaatii laitteita sekä jonkin verran tietoteknistä osaamista, on se onnistunut varsin hyvin. Kun ihmiset ovat rohkaistuneet kokeilemaan erilaisia välineitä, ei se hetken päästä olekaan enää ollut vaikeaa. Verkkoryhmien lisäksi on kokeiltu myös ryhmäpuhelinkeskusteluja, joissa vapaaehtoinen tai työntekijä soittaa ryhmäpuhelun usealle osallistujalle. Ajatuksena on ollut tavoittaa niitä ihmisiä, joille ei ole mahdollisuutta päästä verkkoryhmiin. Verkkoryhmiä ja puhelinystävätoimintaa jatketaan luultavasti toimintamuotoina myös korona-ajan jälkeen, sillä ne ovat varsin helppoja ja tehokkaita tapoja tavoittaa ihmisiä pitkienkin välimatkojen takaa.

Koronasta huolimatta ystävätoiminta Punaisessa Ristissä siis jatkuu, joskin hieman erilaisissa merkeissä. Hyvistä moderneista menetelmistä huolimatta useimmat varmasti kuitenkin jo odottavat kasvokkaisia kohtaamisia ja yhdessä tekemistä. Myös vapaaehtoisille muiden vapaaehtoisten kohtaaminen on tärkeää ja auttaa ylläpitämään jaksamista ja lisää motivaatiota toimimiseen. Punaisessa Ristissä toivotaan jaksamista niin kaikille yksinäisille, kuin yksinäisyyden parissa työskenteleville vapaaehtoisillekin. Toivottavasti pian on kuitenkin aika, jolloin voimme taas kohdata toisiamme fyysisesti ja entistä valmiimpina, mikäli vastaavanlainen epidemia kohdattaisiin uudestaan.

Matti Hetemäki, suunnittelija, Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke

Hankkeella vähennetään ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Kertaluonteisen ystävätoiminnan, etsivän työn, kynnyksettömien kohtaamispaikkojen ja verkostotyön avulla vahvistetaan lisäksi ikääntyneiden selviytymiskykyä arjessa ja arjen häiriötilanteissa. https://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa

Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin