Siirry sisältöön

Ikäinstituutti mukana THL:n johtamassa DigiIN-hankkeessa

THL:n tutkimusprofessorin Tarja Heponiemen johtama DigiIN-konsortio on saanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksen. Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan -hankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2019–2022 on reilut 3,6 miljoonaa euroa.

Uudet digitaaliset palvelut edellyttävät asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, osaamista ja itseohjautuvuutta. Organisaatioilta ja ammattilaisilta ne edellyttävät uudenlaista palvelukulttuuria. Vaarana on, että uudet sähköiset palvelut lisäävät sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä, kuten ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja päihteiden käyttäjiä. DigiIN-hanke pyrkii ehkäisemään digitaalista syrjäytymistä. Ikäinstituutin osuudessa asiaa tarkastellaan iäkkäiden etäjumpan kautta. Tutkimme, mitä muutoksia täytyy tapahtua, jotta uusi toimintamuoto (iäkkäiden etäjumppa) voidaan ottaa käyttöön ja käyttö jatkuu.

DigiIN-hankkeessa painotetaan korkeatasoisen tieteellisen julkaisemisen lisäksi käytännön ratkaisujen luomista vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista helpommin päättäjien ja asianosaisten käyttöön.

Mukana hankkeessa ovat THL:n lisäksi Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Ikäinstituutti.