Siirry sisältöön

Koulutusten digiloikka

Koronapandemia toi mukanaan uudenlaisia haasteita. Motivaatio toteuttaa koulutukset ohjasivat meitä uuden oppimisen ja rohkean kokeilemisen äärelle. Ohjenuoranamme on keskittyä olennaiseen ja pitää kaikki mahdollisimman yksinkertaisena, kun koulutus toteutetaan verkossa. Toivottavasti sinäkin innostut astumaan uusille digipoluille.

Pää täynnä kysymyksiä

Miten toteutamme koulutukset, työpajat ja kokoukset, kun tärkeä fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista? Miten luomme oppimista tukevan rauhallisen ja turvallisen tilan verkkokohtaamisiin? Miten rytmittää koulutus? Mistä saamme lisätietoa? Näihin kysymyksiin lähdimme hakemaan vastausta.

Ketterästi ilmoittauduimme ensimmäiseen Mukamas Learning Design Oy:n järjestämään Vaikuttava digityöpaja -täsmäkoulutukseen. Koulutus kesti 1,5h ja se pidettiin Zoom -etäkokousohjelman avulla. Lisäksi koulutuksessa käytettiin suomalaista HOWSPACE-digitaalista kehitys- ja valmennustyökalua. Oppaina matkallamme olivat Paula ja Liisa-Maija.

Koimme hyödylliseksi, että osallistuimme kouluttajaparina. Opimme uusia digikielen sanoja, kuten matkakartta l. agenda, check-in l. virittäytyminen, Breakout Rooms l. parinaporina/ryhmätyötilat, sadonkorjuu l. yhteenveto. Saimme kokemuksen hyvin suunnitellusta, luontevasti toteutetusta etäkoulutuksesta ja työkaluja omiin koulutuksiimme.

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty ja vähemmän on enemmän

Selkeä suunnitelma, matkakartta, toimii oppaana. Ei kannata yrittää tehdä etäkoulutuksesta monimutkaista. On mietittävä etukäteen tavoitteet, millä menetelmillä niihin pyritään, miten kaikki otetaan mukaan ja miten lopuksi tehdään yhteenveto eli korjataan sato. Lähdetään matkakartasta ja lopetetaan sadonkorjuuseen.

Ennakkotehtävät ja -ohjeistukset edistävät oppimista ja rakentavat turvallista oppimisympäristöä, jottei kenenkään tarvitse jännittää selviytyykö.

Työskentelytavat ovat monelle uusia, ja tekniikan suhteenkin voi tulla yllätyksiä, joten kärsivällisyyttä, seikkailumieltä ja joustavuutta tarvitaan kaikilta. Etäkohtaamiset vievät huomattavan paljon energiaa ja ruudun ääressä olo jumittaa. Selkeä rakenne, aikataulussa pysyminen ja taukojen merkitys korostuvat. Koulutus kannattaa jakaa lyhyisiin jaksoihin ja huomioida ohjelmassa myös kehon tarpeet.

Verkkokoulutuksessa korostuu tehtävien ja roolien sopiminen

Selkeä työnjako ja vastuut auttavat keskittymään olennaiseen, eli oppimiseen. Koolle kutsuja huolehtii kokoon kutsumisesta ja viestinnästä. Koulutuksen vetäjä kuljettaa prosessia sujuvasti eteenpäin pitäen huolta siitä, että pysytään aiheessa. Hän myös kertoo, mitä koulutuksen aikana tapahtuu, milloin ja mitä tehdään sekä jakaa puheenvuorot. Tekninen tuki huolehtii teknisestä sujuvuudesta ja opastaa siinä. Hän huolehtii, että kaikki osallistujat pääsevät ja pysyvät mukana. Hän voi myös jakaa osallistujia keskusteluryhmiin (esim. Zoomin Breakout Rooms -ominaisuus). Tallentaja dokumentoi koulutuksen kulun, kirjaa sadonkorjuun tuotteet ja olennaiset opit.

Verkkokohtaamisissa on erityispiirteitä. Olipa sitten kyse koulutuksista, työpajoista tai palavereista, samat pelisäännöt toimivat kaikissa.

  • Rauhoita fyysinen tila ja ympäristön häiritsevät äänet.
  • Käytä kuulokkeita, jos voit.
  • Rauhoita tietokoneesi tila (sähköposti ja merkkiäänet tietokoneelta pois).
  • Laita oma nimesi näkyviin ruudulle. Se helpottaa tunnistamaan osallistujat.
  • Pidä kamera päällä ja katso suoraan kameraan. Tämä lisää luottamusta ja vuorovaikutusta.
  • Laita mikrofoni äänettömälle, kun et puhu.
  • Nosta käsi ylös, tai pyydä puheenvuoroa kouluttajalta sovitulla tavalla.
  • Käytä chat -ominaisuutta, kun mieleesi tulee joku kysymys tai kommentti.
  • Kerro, jos joudut poistumaan ja kerro milloin palaat. (Hyödynnä chat-ominaisuutta)
  • Kuuntele, kunnioita, odota, puhu suoraan, puhu sydämestä.

Kun matkakartta on huolella tehty, siinä on vaihtelevuutta ja taukoja oikeissa paikoissa, osallistujien mielenkiinto säilyy ja yhteisestä matkasta tulee mieleenpainuva kokemus, joka innostaa uusille reiteille tai jopa matkanjärjestäjäksi.

Teija Vihervaara ja Elina Vuorjoki-Andersson
suunnittelijat, Ikäinstituutti