Siirry sisältöön

Ikäopiston opeilla hyvinvointia arkeen

Mielen hyvinvoinnin taitopankista Ikäopisto.fi löytyy tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kuva: Ossi Gustafsson.

Mielen hyvinvoinnin taitopankista Ikäopisto.fi löytyy tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kuva: Ossi Gustafsson.

Epävarmoina aikoina ja maailmantilanteen ollessa haastava tarvitaan mielen taitoja. Koronapandemia on muuttanut ihmisten arkea ja yhteiskuntaa monin tavoin ja haastanut ihmisiä huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Mielen hyvinvointi on noussut esiin lehtijutuissa, haastatteluissa ja hyvinvointivinkkien muodossa aiempia vuosia enemmän.

Mielen hyvinvointia voi ja kannattaa vahvistaa

Mielen hyvinvointi ei ole pysyvää vaan vaihtelee elämäntilanteiden mukana. Omilla arkisilla teoilla ja valinnoilla voi kuitenkin vaikuttaa sekä omaan että toisten mielen hyvinvointiin. Mielen taitoja ovat esimerkiksi taito rauhoittaa itseään, pysäyttää huoliajatukset ja taito tunnistaa, mikä omaa jaksamista tukee. Nämä taidot ovat saattaneet tulla ajankohtaisiksi viimeaikaisten Ukrainan sotaa koskevien uutisten myötä.

Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen taitoihin pääset tutustumaan Ikäopisto.fi -sivustolla. Ikäopistosta löydät tietoa mielen hyvinvoinnin lähteistä, siitä millaiset asiat omassa elämässä tuovat hyvinvointia ja mihin kiinnittää huomio haasteita kohdatessa. Sivustolla on tietoa myös luonteenvahvuuksista, mielen kimmoisuudesta eli resilienssistä, myötätuntoisesta suhtautumisesta itseensä ja elämänkokemuksesta.

Tämän jutun esimerkit ovat vain pieni osa siitä sisällöstä, joka Ikäopistoon on koostettu yli kymmenen vuoden kehittämistyöstä. Sivuston todellinen merkitys on siinä, mitä sinä löydät sieltä itsellesi – millaiset vinkit, harjoitukset tai ajatukset ovat sinulle merkityksellisiä?

Ikäopistossa on harjoituksia, joiden avulla tietoa voi soveltaa omaan elämäänsä, tapoihinsa ja taitoihinsa.  Ikäopiston harjoitukset voivat selkeyttää omia taitoja ja helpottaa siten niiden käyttöönottamista arjessa.

Kuunneltavaa, katseltavaa, pohdittavaa ja kokeiltavaa

Hyviä uutisia -harjoitus ohjaa huomaamaan sen, millaisiin uutisiin oma huomio kiinnittyy ja muistuttamaan itseään siitä, että maailmassa tapahtuu myös hyviä asioita, vaikka ne eivät uutisista meille välittyisikään.

Voimanurkka -harjoitus kehottaa luomaan kotiin voimavaroista muistuttavan nurkkauksen, jonka näkeminen tuottaa iloa ja antaa voimaa.

Voimanurkkaan voit tehdä oman voimalauseen tai moton Ilta on aamua viisaampi -harjoituksen avulla ja Elämänpolulla -harjoitus muistuttaa mieleen merkittäviä tapahtumia ja hetkiä elämän varrelta, joista saat voimaa.

Elämäntaidot esiin -harjoitus tekee näkyväksi elämänkokemuksen tuomia taitoja ja oppeja ja Vatvomisen vastavoimat -harjoitus antaa vinkkejä huoliajatusten mielessä pyörimisen katkaisemiseen.

Ikäopistosta löytyy myös rentoutumisharjoituksia, joiden avulla läsnäoloa ja tähän hetkeen keskittymistä voi opetella. Myötätuntoa itselle -harjoitus  on lyhyt myötätuntoinen tauko, joka muistuttaa meille, ettemme ole yksin kokemustemme kanssa. Hengitä hyvää-harjoituksessa on kaksi hengitykseen keskittyvää äänitettä, joita kuuntelemalla voi rauhoittaa levotonta oloa ja mieltä.

Omien taitojen pohdiskelun ja harjoittelun lomassa voi virkistäytyä lukemalla Ajan taika-palstalta ikäihmisten ajatuksia ikääntymisestä ja mielen hyvinvoinnista. Vinkkipankista löytyy lyhyitä esimerkkejä siitä, millaisilla keinoilla Ikäopiston käyttäjät pitävät huolta omasta hyvinvoinnistaan ja mitä he pitävät tärkeänä omassa arjessaan. Vinkkipankissa voit myös jakaa oman vinkkisi hyvinvointiin tai kertoa, mitä uutta pandemia sai sinut tekemään tai havaitsemaan. Tutustu mielen taitoihin Ikäopiston avulla!

Teksti: Paula Noronen.

Lisätietoa: Mielen hyvinvointi kriisiaikana, THL