Elämänote-ohjelma käynnistyi – osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä

Ikäinstituutin ja Valli ry:n koordinoima Elämänote-avustusohjelma on käynnistynyt syksyllä 2018. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena on parantaa haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten osallisuutta ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Ohjelma on Veikkauksen rahoittama ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Elämänote-ohjelmassa on mukana 19 hanketta, jotka toimivat noin 80 kunnan alueella. Osa hankkeista on hyvin paikallisia, yhteen kaupunginosaan keskittyviä, osa valtakunnallisia. Hankkeissa pyritään löytämään haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta. ”Löytävä työ on Elämänote-ohjelman hankkeissa keskeinen menetelmä. Monet ikäihmiset voivat olla kokonaan palvelujen ulkopuolella ja vailla sosiaalisia kontakteja”, ohjelman koordinaattori Lea Stenberg kertoo.

Elämänote-ohjelman hankkeissa pyritään muun muassa lisäämään asuinalueiden yhteisöllisyyttä, tarjoamaan kulttuurielämyksiä ja virikkeitä, vähentämään kaltoinkohtelua sekä parantamaan hyvinvointia liikunnan ja ravitsemusneuvonnan keinoin. Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin täällä: https://www.ikainstituutti.fi/elamanote-hankkeet/

Vaikuttavuus syntyy verkostoissa

Ohjelmaa koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry yhdessä. Koordinaatiohankkeen tehtävä on auttaa hankkeita verkostoitumisessa sekä mentoroida, kouluttaa ja antaa tukea viestintään sekä vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi ohjelmassa tehdään arvioivaa tutkimusta ja toteutetaan laadullinen seurantatutkimus. ”Tavoitteena on, että ohjelman sisällä saadaan synnytettyä oppimisverkostoja ja hankkeiden yhteistyöstä tulee tiivistä. Elämänote-verkostossa on valtava määrä osaamista. Parhaiden käytäntöjen jakaminen hyödyttää paitsi mukana olevia järjestöjä, myös muita alalla toimivia”, Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo korostaa.