Konsensuslausuma: Ehkäisevään työhön panostaminen vähentää eriarvoisuutta ja kaventaa terveyseroja

Suomi ja muut YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet Maailman terveysjärjestön tarttumattomien sairauksien ehkäisyä koskevaan toimintaohjelmaan.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia ovat laatineet konsensuslausuman, joka esittää suuren asiantuntijajoukon näkemyksen niistä keinoista, joilla WHO:n asettamat tavoitteet on mahdollista saavuttaa Suomessa.

Tutustu lausumaan täältä.