Voimaa etäjumpasta – Opas iäkkäiden etäjumpan toteutukseen

Opas auttaa kuntia ja järjestöjä toteuttamaan iäkkäiden etäjumppaa. Etäjumppa on uudenlainen liikkumisen mahdollisuus iäkkäille, jotka eivät pääse ohjattuihin liikuntaryhmiin esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi.

Maksuton PDF.

Päivitetty 2. verkkojulkaisu.

Sonja Iltanen & Teija Vihervaara. 48 s. Ikäinstituutti 2021.