Iäkkäiden ohjattu ryhmäliikunta. Voimaa vanhuuteen -ohjelman kyselytutkimusten tuloksia

Tämä raportti sisältää tuloksia Voimaa vanhuuteen -ohjelman kyselytutkimuksista, jotka Ikäinstituutti toteutti ohjelmassa mukana olleiden kuntien liikuntaryhmissä vuosina 2015 ja 2019. Raportissa kuvataan, ketkä kunnissa järjestettyihin iäkkäiden ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuivat ja miten osallistujat olivat kokeneet ryhmäliikunnan vaikuttaneen toimintakykyynsä, hyvinvointiinsa ja liikunnan harrastamiseensa. Tutkimuksissa selvitettiin myös liikuntaryhmään osallistumisen motiiveja ja esteitä. Raportti tarjoaa arvokasta ja ainutlaatuista tietoa, jota voidaan hyödyntää iäkkäiden ryhmäliikunnan järjestämisessä ja kehittämisessä.

Tämä raportti sisältää tuloksia Voimaa vanhuuteen -ohjelman kyselytutkimuksista, jotka Ikäinstituutti toteutti ohjelmassa mukana olleiden kuntien liikuntaryhmissä vuosina 2015 ja 2019. Raportissa kuvataan, ketkä kunnissa järjestettyihin iäkkäiden ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuivat ja miten osallistujat olivat kokeneet ryhmäliikunnan vaikuttaneen toimintakykyynsä, hyvinvointiinsa ja liikunnan harrastamiseensa. Tutkimuksissa selvitettiin myös liikuntaryhmään osallistumisen motiiveja ja esteitä. Raportti tarjoaa arvokasta ja ainutlaatuista tietoa, jota voidaan hyödyntää iäkkäiden ryhmäliikunnan järjestämisessä ja kehittämisessä.