Siirry sisältöön

”Nykyisin uskallan katsoa ihmisiä silmiin”

Mitä sinä tunnet, kun menet uuteen tilanteeseen? Odotatko innosta kihisten uusien ihmisten tapaamista vai jännitätkö altistumista arvioiville katseille? Osaan meistä on juurtunut niin syvä toiseuden tunne, että esimerkiksi ryhmätoimintaan osallistuminen voi tuntua mahdottomalta. Silloin tarvitaan etsivän työn välineitä ja vaikuttavaa verkostotyötä.

Tapasimme Kaisan ensimmäistä kertaa parisen vuotta sitten, kun hän tuli tutustumaan ikääntyneille suunnattuun, matalan kynnyksen Porinaporukka-ryhmäämme. Kaisaa jännitti silmin nähden, vaikka saattajana oli etsivän vanhustyön tuttu työntekijä. Katse oli suunnattu kengänkärkiin, ja istumapaikka hieman sivummalla tuntui olevan mieluinen.

Muutaman kuukauden päästä Kaisa vihdoin tuli istumaan yhteisen pöydän ääreen. Hiljainen hän oli edelleen, mutta istui kuitenkin muiden vieressä, oli osa porukkaa. Vuotta myöhemmin Kaisa tuli tapaamisiin jo ennen muita, keitteli kahvit valmiiksi ja muisti kysyä jokaiselta tulijalta: ”Mitä sulle kuuluu?”

Miten Kaisa löysi oman tapansa olla osa yhteisöä?

Kohtaaminen rakentaa luottamusta

Ryhmätoiminta voi tarjota iäkkäälle nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Jotta näin tapahtuisi, ryhmiin tulee luoda turvallinen tila, jossa jokainen voi osallistua omalla tavallaan. Kaisan kohdalla se tarkoitti osallistumisen psyykkisten esteiden raivaamista: ajan ja tilan antamista. Kun Kaisa halusi olla hiljaa, hän sai niin tehdä.

Kaisa oli kohdannut aiemmin pettymyksiä ja ulkopuolisuuden tunnetta ryhmiä kokeiltuaan. Luottamuksen rakentaminen onkin kohtaamistyön haaste – ja vahvuus. Ryhmätoiminnassa se vaatii koko ryhmältä moninaisuuden hyväksymistä ja sen sanoittamista. Yhdessä tekeminen, tarinoiden jakaminen ja niiden vastavuoroinen kuunteleminen vahvistavat osallistujien tunnetta siitä, että minut hyväksytään.

Kuuluminen vahvistaa elämänhallintaa

Vähitellen Kaisa otti ryhmän omakseen. Hänellä tuntui olevan herkkävaistoinen kyky tunnistaa muiden osallistujien tunnetiloja ja reagoida niihin kannustavasti. Kaisa saattoi esimerkiksi ryhmän päätyttyä juosta lähtijän kiinni ja sanoa: ”Huomasin, että sulla oli tänään huono olo. Juteltaisko siitä?” Tämän hän teki luontevammin kuin ammattilainen koskaan.

Ryhmätoiminnassakin on oleellista uskoa ihmisen kykyihin ja huomata onnistumiset. Ehdotimme Kaisalle, että koska hän on hyvä kohtaamaan ihmisiä, hän voisi toimia ryhmässä ”hengenluojana”: ottaa ihmiset ovella vastaan ja varmistaa, että kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi. Kaisa suostui: ”On tämä niin tärkeä porukka mulle!”

Löytäminen on yhteistyötä

Kaisa ei olisi kiinnittynyt toimintaamme ilman yhteistyötä paikallisen etsivän työn toimijan kanssa. Vaikka ryhmiimme ovat tervetulleita kaikki, monelle kynnys on silti olemassa. Myös Kaisalla oli kokemus siitä, ettei palvelujärjestelmä tarjoa hänelle mitään.

Yhteistyökumppanimme oli tehnyt sinnikästä yksilötyötä Kaisan kanssa ja availlut näitä ajatussolmuja jo pidempään. Toiminnan kokeileminen ryhmässämme, johon voi tulla vaikka vain piipahtamaan ilman sitoutumisvelvoitetta, tuntui sopivalta vaihtoehdolta. Monelle on tärkeää päästä aloittamaan omaan tahtiin, tulla alkuun ”ihan vaan kattelemaan.”

Pysähdymme etsivän vanhustyön kumppaneiden kanssa pohtimaan yhdessä asiakkaiden kokemusmaailmaa: tarpeita ja kipupisteitä. Kun meillä on jaettu ymmärrys yksilöllisistä asiakastarpeista ja yhteinen eetos aidon kohtaamisen tärkeydestä, voimme hyvillä mielin ”kuljettaa” ihmisiä toistemme toiminnan piiriin.

Loppuhuomautus! ”Kaisan” tarina on koottu ryhmissämme käyvien ihmisten kokemuksista ja aidoista sitaateista. Tarina kertoo sen, mikä on Porinaporukka-toimintamme – ja kaiken ryhmämuotoisen etsivän vanhustyön – ydin: löytäminen, kohtaaminen ja kuuluminen. Ne ovat jokaisen ihmisen oikeus ja avain ihmisarvoiseen arkeen.

Milla Koski, projektipäällikkö, Parempaa elämää lähitoiminnalla -hanke, Suomen Asumisen Apu ry

Ikäihmisille suunnattu, vapaaehtoisten luotsaama Porinaporukka-toiminta tuo yhdessä tekemistä ja seuraa espoolaisiin asuinyhteisöihin. Toiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, lisätä yhdessäoloa ja vähentää yksinäisyyttä. https://www.porinaporukka.fi/

Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin