Siirry sisältöön

Mielen hyvinvoinnin taitoja maalla ja merellä

Omaishoitajien Verkosta voimaa -ryhmissä etsitään yhdessä keinoja edistää omaa hyvinvointia arjessa sekä opetellaan taitoja stressin ja kuormituksen hallintaan. Ryhmätapaamisten välissä hyödynnetään OMApolku-verkko-ohjelmaa. Varsinaisten keskusteluryhmien lisäksi hankkeessa on testattu mielen hyvinvointia edistävää toiminnallista ryhmää.

”Ryhmässä saa hyvin vertaistukea ajatuksilleen, sekä myönteisille että kielteisille”

Ryhmätoimintamme sekä OMApolku-verkko-ohjelma perustuvat hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT), jonka yhtenä päätavoitteena on vahvistaa kykyä kohdata vaikeita tunteita ja ajatuksia hyväksyvällä tavalla. Omaishoitajien arjessa joskus hyvinkin kuormittava hoitotyö voi herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita, kuten epätoivoa, pettymystä ja syyllisyyttä, joita usein yritetään vahvasti torjua. Omaishoitaja voi myös kokea häpeää siitä, että väsyy jatkuvaan huolehtimiseen toisesta. Jos kielteisille tunteille ei anneta tilaa tai niiden olemassaolo yritetään kokonaan kieltää, saattaa seurauksena olla täydellinen uupuminen.

Verkosta voimaa -ryhmissä opetellaan ensin tunnistamaan vaikeita tunteita erilaisten harjoituksien ja yhteisten keskustelujen avulla, ja lopulta käsittelemään niitä hyväksyvällä tavalla. Ryhmäläisten kokemuksissa onkin painottunut muiden ryhmäläisten antama tuki vaikeille ajatuksille ja tunteille, joita osa ryhmäläisistä vasta tässä ryhmässä on rohkaistunut ääneen kertomaan. Erään ryhmäläisen sanoin: ”Tältä polulta ammennan reppuuni aimo annoksen hyväksyntää ja voimaa jaksaa eteenpäin.” Vaikeiden tunteiden kohtaaminen voidaan myös osuvasti tiivistää erään viisaan munkin toteamukseen: ”Voit antaa ajatusten tulla mieleesi – kunhan et pyydä niitä jäämään teelle.”

”Itsekin voi nauttia elämästä omaishoidon rinnalla – ota omaa aikaa ja huolehdi jaksamisestasi”

HOT-suuntauksen toisena päätavoitteena on auttaa löytämään suunta kohti omien arvojen mukaista elämää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ryhmissä on mietitty, mikä kellekin on tärkeää ja merkityksellistä; mistä pienistäkin asioista ja tekemisistä saa arjessa voimaa. Yksinkertainen kysymys sinänsä, mutta jos on koko elämänsä laittanut muiden tarpeet omiensa edelle, ei vastaus välttämättä olekaan niin yksinkertainen. Mitä minä haluan? Entä mikä juuri minulle on tärkeää? Osalle ryhmäläisistä oman ajan ottaminen on ollut helpompaa, toisille haastavampaa myös konkreettisesti, koska omaishoitotilanteet vaihtelevat. Ryhmässä on kuitenkin kannustettu jokaista omaishoitajaa ottamaan edes pieniä hetkiä omaa aikaa ja tekemään niitä itselle tärkeitä juttuja. Tähänkin pätee vanha viisas sananlasku: ”Tuhannenkin kilometrin matka alkaa yhdestä askeleesta.”

Jos et tiedä mitä tehdä – löysää!

Näillä ohjeilla käynnistyi omaishoitajamiehille kohdennettu purjehdustaitoja ja mielen hyvinvointia yhdistelevä ryhmä. Yhdistelmä saattaa ensi alkuun kuulostaa erikoiselta, mutta tavoitteena oli kehittää toiminnallista tekemistä keskustelun rinnalle erityisesti niille miehille, joille keskusteluryhmä-konsepti on tuntunut vieraalta.

Lopulta purjehduksen ja HOT-menetelmän yhdistäminen oli hyvin luonnollista, sillä monet HOT-harjoitukset sisältävät mielikuvia ja vertauksia suoraan luonnosta. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita omien arvojen mukaisen elämän harjoitus ”Tuulta purjeisiin” sekä arvojen miettimisen tehtävä ”Arvot ovat kuin majakka – ne ohjaavat meitä läpi myrskyjen.” Purjehdusta ja mielen hyvinvointia yhdistävä ryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Tapaamisilla opeteltiin ensin purjehdustaitoja, ja kun kielen kannat oli avattu käytännön toimissa, siirryttiin keskustelemaan mielen hyvinvoinnin taidoista. Lopulta myös tässä ryhmässä keskustelu mielen hyvinvoinnista oli syvällistä ja antoisaa. Viimeinen tapaamiskerta huipentui purjehdukseen Näsijärven luonnonkauniissa maisemissa!

Verkosta voimaa -ryhmiä käynnistetään Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla ympäri vuoden. Mikäli juuri Sinä tunnet jonkun läheistään hoitavan omaishoitajan, älä epäröi kertoa hänelle ryhmätoiminnastamme. Kuten eräs ryhmäläisemme totesi: ”Sain ryhmästä vielä enemmän kuin odotin. Paras kokemus!” Lämpimästi tervetuloa osallistumaan!

Inka Pakkala
Hankeasiantuntija
Verkosta voimaa ja vertaistukea -hanke

Hankkeessa jalkautetaan omaishoitajien tukemiseksi suunniteltu mielen hyvinvoinnin malli OMApolku, joka sisältää verkossa tapahtuvan työskentelyn lisäksi ohjattuja kasvokkain tapahtuvia vertaisryhmätapaamisia. Hankkeessa lisätään yleistä tietoisuutta omaishoitajien mielen hyvinvoinnin tukemisen tärkeydestä sekä luodaan materiaalia mallin kanssa työskentelevien tueksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
http://gerocenter.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/omaishoitajien-psyykkisen-hyvinvoinnin-edistaminen/

Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin