Luentosarjasta saat vinkkejä mielen hyvinvointiin

Mielen hyvinvoinnissa on kysymys arkisista, iloa tuottavista asioista sekä omasta suhtautumisesta elämän haasteisiin. Mielen hyvinvointia voi ja kannattaa vahvistaa. Nämä ovat keskeisiä viestejä Ikäinstituutin syksyllä käynnistyneellä mielen hyvinvoinnin luentosarjalla Kouvolan kansanopistolla. Sarja sisältää neljä tilaisuutta, joista kaksi on tulossa keväällä. Tilaisuuksia voi seurata suorana myös verkossa ja kutsua mukaan porukkaan muitakin kiinnostuneita.

Ensimmäisellä kerralla aiheena olivat mielen hyvinvoinnin moninaiset lähteet. Pienet arkiset teot ja kohtaamiset vahvistavat mielen hyvinvointia. Tämän hyväksi jokainen voi toimia omassa arjessaan päivittäin esimerkiksi suuntaamalla huomion myönteisiin asioihin. Toistuva myönteiseen suuntaamisen harjoittelu alkaa kantaa hedelmää, ja hyvää alkaa huomata ympäristöstään herkemmin. Tämä taito auttaa hankaluuksia kohdatessa.

Sarjan toisessa tilaisuudessa avattiin luonteenvahvuuksien maailmaa. Vahvuuksia on rikas kirjo, niillä tarkoitetaan ominaisuuksia kuten sinnikkyys, oppimisen ilo ja kiitollisuus. Vahvuuksiaan kannattaa opetella tunnistamaan, sillä niiden käyttö vahvistaa mielen hyvinvointia ja esimerkiksi tuottaa myönteisiä tunteita. Vahvuudet saattaa löytyä pohtimalla, mistä innostuu ja minkä tekemiseen uppoutuu tai millaisista asioista on ollut kiinnostunut elämänsä varrella.

Seuraavalla luennolla 4. helmikuuta keskustellaan myötätunnon voimasta sekä opetellaan taitoja, miten olla itsensä paras ystävä. Luentosarjan päättää tilaisuus 18.3., jolloin pohditaan elämäntaitojen merkitystä ja ihmisen elämänmittaisen kasvun kaarta.

Luentosarja on osa Ikäopisto-toimintaa, jossa vahvistetaan ikääntyneiden mielen hyvinvointia. Maaliskuun lopussa avautuu Ikäopisto.fi-sivusto, mielen hyvinvoinnin taitopankki. Sivustolta löydät myös luentosarjan aiheiden äärelle. Lisäksi mielen hyvinvointia edistetään Kouvolassa yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja kansalaisopiston kanssa. Lisätietoja luentosarjasta löydät täältä.