Kumppanijärjestöjen mielen hyvinvoinnin osaaminen vahvistui

Mielipakista elämänvoimaa -päätösseminaarissa 27.11. kuultiin onnistumisen ilosta mielen hyvinvoinnin poluilla  vertaisohjaaja Paula Koposen (vas.), Suomen Sydänliiton Marika Vänskän, Ikäinstituutin Stina Fågelin, vertaisohjaaja Jouko Takarannan ja Suomen Reumaliiton Outi Pautamon kertomana.

Mielipakista elämänvoimaa -päätösseminaarissa 27.11. kuultiin onnistumisen ilosta mielen hyvinvoinnin poluilla vertaisohjaaja Paula Koposen (vas.), Suomen Sydänliiton Marika Vänskän, Ikäinstituutin Stina Fågelin, vertaisohjaaja Jouko Takarannan ja Suomen Reumaliiton Outi Pautamon kertomana.

Ikäinstituutti koulutti Reumaliiton, Sydänliiton, Hengitysliiton ja Epilepsialiiton vertais- ja ammattiohjaajia käyttämään mielen hyvinvoinnin vahvistamisen välineitä omissa ikäihmisten ryhmissään. Mielipakki-välineet koettiin toimiviksi ja omaa toimintaa rikastuttaviksi. Kaikkien järjestöjen mielen hyvinvoinnin työ jatkuu yhteisen hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen Reumaliitosta kertoo, että vertaisryhmätoimintamalli on tuonut yhdistyksille uusia ideoita ja välineitä edistää jäsentensä mielen hyvinvointia. Yhdistysten jäsenistä 45 % kertookin hakeutuneensa yhdistykseen vertaistuen vuoksi. Reumaliitossa vuosi 2019 on mielen hyvinvoinnin teemavuosi, ja yhdistykset sekä niiden vertaistoimintaryhmät ovat keskeisiä toimijoita teemavuoden toteuttamisessa. Koulutuksia jatketaan ja Mielipakkivälineitä tehdään tunnetuksi myös ensi vuonna.

Sydänliitossa on koulutettu vertaisohjaajia Mielipakkivälineiden käyttöön, ja välineitä on jaettu koko maahan. Mielen hyvinvoinnin ryhmiä on ollut Etelä- ja Varsinais-Suomen alueella.  Mielipakkivälineet ovat ryhmissä auttaneet huomaamaan, että sairaus on elämässä melko pienessä roolissa ja elämässä on paljon hyvää. Vuonna 2019 on tavoitteena kouluttaa 60 kerhonohjaajaa käyttämään Mielipakkivälineitä. Kehittämispäällikkö Anneli Luoma-Kuikka mainitsee, että elinvoimaiset yhdistykset tuottavat iloa, hyvää mieltä ja yhteisöllisyyttä, mikä kaikki lisää jäsenistön toimintakykyä.

Hengitysliitossa Mielipakkivälineet ovat jo löytäneet tiensä kaikkiin yhdistyksiin, kertoo järjestöjohtaja Mervi Puolanne. Niitä on käytetty mm. sairauskohtaisissa säännöllisesti kokoontuvissa ryhmissä, yhdistysten ulkoilutoiminnassa ja vertaisohjaajakoulutuksissa.  Mielen hyvinvoinnin teema elää Hengitysliiton toiminnassa jatkossakin, ja Mielipakkivälineiden käyttökoulutus vertaisohjaajille jatkuu yhdistyksiin, joita on kaikkiaan noin 200.

Epilepsialiitossa Mielipakkivälineitä on jo käytössä, ja niitä tarjotaan yhdistyksille. Sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salminen kuvaa, kuinka Mielipakkiohjaajakoulutuksen esiin tuoma voimavarakeskeisyys oivallutti. Mielipakkakorttien avulla helpottuu vaikeistakin asioista puhuminen. Epilepsialiitossa yhdistystasolle viedään jatkossakin tärkeää mielen hyvinvoinnin tukea.

Mielen hyvinvointi voimaksi ikäihmisten elämänhaasteisiin -hanke 2017–2018

  • Yhteistyökumppanit Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto
  • 28 vertais- ja ammattiohjaajaa koulutettu käyttämään Mielipakki-välineistöä ikäihmisten ryhmänohjauksessa
  • Mielipakin sisältö: Myötämieltä -mielen hyvinvoinnin taskukirja, 52 Mielipakkakorttia, 42 Luontoelämyspolku-korttia ja Elämäntaidot esiin -ohjaajan opas
  • Rahoitus: STM/TE-määrärahat

 Teksti: Stina Fågel