Siirry sisältöön

Ikiliikkuja innostaa ikäihmiset liikkeelle

Kuva: Fotofuusio.

Kuva: Fotofuusio.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 70 kunnalle Ikiliikkuja-avustusta vuosille 2020-2021. Avustukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa valtakunnallista Liikkuva-ohjelmaa. Ikäinstituutti tukee kuntien kehittämistyötä tarjoamalla koulutusta, hyviä käytäntöjä ja verkostoja.

Ikiliikkuja-avustusten kohderyhmänä ovat 65+ ikäiset, jotka eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi, ja joiden toimintakyky ja itsenäinen arjessa pärjääminen on vaarassa heikentyä. Tavoitteena on lisätä heidän fyysistä aktiivisuutta, liikkumista ja osallistumisen mahdollisuuksia, jotta toiminta- ja liikkumiskyky säilyisi tai jopa paranisi.

Kehitetään rakenteita, lisätään osaamista ja toimintaa

Ikiliikkuja-kunnissa lisätään ikäihmisten liikuntaneuvontaa, voima- ja tasapainoharjoittelua sekä ulkoliikuntaa poikkisektorisella (julkisen sektorin, järjestöjen ja muiden toimijoiden) yhteistyöllä. Osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan liikuntaryhmien lisäksi ikäihmisten liikuntaraadeissa. Myös parempikuntoisia eläkeläisiä kannustetaan mukaan kouluttamalla heitä vapaaehtois- ja vertaisohjaajiksi.

”Tarjoamme kunnille Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa toimivaksi todettuja terveysliikunnan käytäntöjä, koulutusta ja verkostoja. Mentoroimme myös suurempia Ikiliikkuja-avustuksia saaneita kuntia”, kertoo suunnittelija Annele Urtamo Ikäinstituutista.

Lisätietoja www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja ja annele.urtamo(at)ikainstituutti.fi

 Ikiliikkuja-avustukset ovat jatkoa Ikäihmisten liikunnan kansalliselle toimenpideohjelmalle ja ne ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa valtakunnallista Liikkuva-ohjelmaa, johon kuuluvat myös Liikkuva aikuinen-, Liikkuva opiskelu-, Liikkuva koulu- ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmat. Lisätietoa Liikunnallisen elämäntavan paikallisista kehittämisavustuksista