Siirry sisältöön

Miten yhteisöllisyys syntyy?

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hankkeessa tarkoituksena on auttaa uudenlaisen yhteisöllisen korttelin syntymistä Tampereen Käräjätörmään uusien rakennettavien asuntojen ja asukkaiden osallistamisen myötä. Erityisen yhteisökylästä tekee se, että siellä kokeillaan muistisairaiden asumista muiden joukossa Kotipirtti ry:n rakennuttamassa asuin- ja palvelukorttelissa.

Positiivinen uteliaisuus ja arvot

Positiivisen yhteisöllisyyden perusta on se, että toinen ihminen on toiselle olemassa. Yhteisöllisyyden syntymiseksi tarvitaan siis joukko positiivisen uteliaasti elämään suhtautuvia ihmisiä, joita kiinnostavat toiset ihmiset, yhdessä tekeminen, tarinoiden, merkityksien ja kokemusten jakaminen.

Se, miten suhtautuu toisiin ihmisiin ja elämään, kertoo arvomaailmasta. Kun ihmiset jakavat samanlaista arvomaailmaa, ryhmän sisälle syntyy vetovoimaa, joka saa ihmiset kokoontumaan ja motivoitumaan yhteiseen tekemiseen. Samanhenkisten ja mukavien ihmisten seurassa viihtyy ja syntyy kokemus turvallisuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta. Arvomaailma näkyy ryhmän suhteissa ja teoissa, joten se vetää puoleensa samalla tavalla ajattelevia. Positiivinen yhteisöllisyys vetää puoleensa positiivisuutta ja iloa.

Yhteisöllisyyttä mahdollistavat tilat

Yhteisöllisyyden syntymiselle hyvää maaperää on, kun arjessa on paikkoja pysähtyä ja kokoontua. Tilat voivat olla esimerkiksi kerhohuoneita, käytäväsyvennyksiä, pyykkitupia, kahviloita, hiekkalaatikoita tai puistonpenkkejä, missä ihmiset ”törmääntyvät” toisiinsa, vaihtavat ehkä aluksi muutaman sanan, jäävät seuraavan kerran juttelemaan vähän pidempään.

Järjestetyt tilaisuudet kutsuvat samoista asioista kiinnostuneita samaan paikkaan ja mahdollistavat ihmisten liittymisen toisiinsa. Jos tilaisuudet toistuvat säännöllisesti, tutustumisen todennäköisyys kasvaa. Tutustuminen toisiin alkaa tutustumisesta yhteen ihmiseen kerrallaan. Kun ryhmässä jokaiseen on saanut pienenkin henkilökohtaisen positiivisen kontaktin, alkaa syntyä kokemus ryhmään kuulumisesta ja yhteisöllisyydestä.

Yhteisöllisyys synnyttää elämää – kohti Käräjätörmän monisukupolvista yhteisökylää

Yhteisöllisyys siirtyy seuraavalle tasolle, kun ihmiset alkavat itse järjestää omista intresseistään käsin kokoontumisia, toimintaa ja tapahtumia. Yhteisöllisyys voi hyvin, kun yhteisön ihmisiltä löytyy joustavuutta, kykyä kuunnella, tehdä kompromisseja ja etsiä pulmatilanteissa rakentavia ja luovia ratkaisuja. Ilo yhdessä tekemisestä alkaa tuottaa yhdessä rakennettua hyvinvointia.

Suunnitteilla oleva Käräjätörmän yhteisökylä tavoittelee asukkaikseen ihmisiä, joita kiinnostaa yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, arjen ja juhlan jakaminen. Vielä ei voi tietää, millaiseksi elämä muotoutuu suunnitteilla olevaan asuin- ja palvelukortteliin, koska yhteisöllisen elämän tekevät siellä vaikuttavat ihmiset. Toivomme, että monen ikäiset ja monenlaiset ihmiset innostuvat haaveilemaan asumisesta Käräjätörmässä. Asuin- ja palvelukortteli kylätaloineen tarjoaa puitteet, jossa voi elää avoin ja positiivinen yhteisöllisyys. Siellä jokainen voi ja saa vaikuttaa omaan ja toisten hyvinvointiin.

Riitta Birck, yhteisökyläkehittäjä

Käräjätörmään rakennetaan monisukupolvinen yhteisökylä, jonka keskuksena on Kotipirtin palvelutalon ympärille rakentuva palvelukortteli ja kylätalo. Palvelukortteliin tulee 100 asuntoa, joista osa on muistisairaille asukkaille. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asumisen ja yhteisöllisyyden toimintatapoja, jotka tukevat eri-ikäisten asumisviihtyisyyttä ja osallisuutta.  https://www.karajatorma.fi/yhteisokyla/#_hanke

Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin