Siirry sisältöön

Turvallinen asuinalue tukee arkea

Kuva: Ossi Gustafsson.

Kuva: Ossi Gustafsson.

Turvallinen asuinympäristö ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja on omatoimisuuden sekä liikkumisen edellytys, kertoo tuore ympäristöministeriön Turvallinen asuinalue ikääntyneille -julkaisu.

Ikäinstituutin ympäristöministeriölle tekemässä Turvallinen asuinalue ikääntyneille -selvityksessä kuvataan esimerkkejä turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä kunnissa sekä suosituksia asuinalueiden kehittämiseksi. Tarkastelujen painopiste on asuinalueiden fyysisessä ympäristössä.

Edistämiseen monia keinoja

Väestö ikääntyy ja yhä useampi iäkäs henkilö asuu omassa kodissaan tavallisella asuinalueella. Kotonaan asuu myös toimintakyvyltään heikentyneitä ikäihmisiä, ja siksi asuinympäristön turvallisuus on tärkeää. Kaatumisten ja tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi myös aktiivisten seniorien toimintakyvyn ylläpidosta pitää huolehtia tarjoamalla monipuolisia liikkumismahdollisuuksia.

Asuinalueilla huomiota tulee kiinnittää etenkin iäkkäiden turvallisuuden tunteeseen sekä sitä vahvistaviin tekijöihin. Liikkumista edistää esteettömyys ja sosiaalista turvallisuutta lisäävä yhteisöllisyys ovat keskeisessä roolissa.

Kunnissa tärkeä työväline on paikallinen turvallisuussuunnitelma, joka olisi hyvä kytkeä tiiviimmin osaksi hyvinvointikertomusta. Myös kunnan ikäpoliittinen suunnitelma ja ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittäminen luovat mahdollisuuksia turvallisuuden edistämiselle.

Turvallinen asuinalue ikääntyneille -selvitys pohjautuu aihetta käsitteleviin kansallisiin linjauksiin ja ohjelmiin, tutkimuskirjallisuuteen sekä niitä täydentäviin haastatteluihin ja kyselyihin. Sen laatimisen taustalla on Ikäohjelman osana toteutettava Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma (2020–2022) sekä sisäministeriön sisäisen turvallisuuden yhteistoimintamalliin liittyvä työ ikääntyneiden asumisturvallisuuden edistämiseksi.  

Kuuntele sisäministeriön Tuovicast #11 podcastjakso: Tavoitteena ikäystävällinen turvallisuus Keskustelemassa Ikäinstituutin vanhempi tutkija, dosentti Erja Rappe ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johtava asiantuntija Kari Telaranta

Teksti: Jere Rajaniemi ja Erja Rappe.