Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö –oppaan valmistelu käynnistyi

Ikäinstituutti valmistelee ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 toimeksiannosta opaskirjaa muisti- ja ikäystävällisestä asumisesta.

”Muisti- ja ikäystävällisestä asumisesta ja asuinympäristöstä – hyvien esimerkkien kautta eteenpäin” -opas on tarkoitettu asuinalueiden ja asuntojen suunnittelijoille, rakennuttajille ja tilaajille. Oppaasta hyötyvät myös kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaavat tahot.

Opas tulee sisältämään taustatietoa muisti- ja ikäystävällisen asumisesta ja asuinympäristöstä, esimerkkejä onnistuneista muisti- ja ikäystävällisyyden asumisesta ja asuinympäristöstä sekä listauksen aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä, asetuksista ja normeista.

Opas julkaistaan sähköisenä ymparisto.fi-portaalissa Ikääntyneiden asumisen -verkkosivuilla kesällä 2018.

Lisätietoa:
asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi p. 0295 250 093
vanhempi tutkija Erja Rappe, Ikäinstituutti, etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, p. 040 533 7099

Tutustu muihin Ikäinstituutin tuottamiin oppaisiin asumisesta ja ympäristö