ASUVA-tutkijatiimin suositukset asumisen yhteisöllisyyteen

Ikääntyneiden asukkaiden yhteistä toimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä voidaan lisätä erilaisilla asumisratkaisuilla ja asuinalueen kehittämisellä. Yhteisöllisyys tukee monin tavoin iäkkäiden hyvinvointia ja mielekästä elämää sekä kotona asuttaessa että palveluasumisessa.

Tulevaisuuden asumisessa yhteisöllisyyttä kannattaa edistää määrätietoisesti lainsäädännössä, kehittämisohjelmissa, maakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä palvelutuotannossa.
Tutustu tutkimusryhmän suosituksiin: Asumisen yhteisöllisyydestä hyvinvointia iäkkäälle, Policy Brief 9/2017